Tribune 7/2003 EEN van de 41.327: Nikita Shahbazi

EEN

Tribune 11 juli 2003

van de 41.327

Spijt. Dat heeft Nikita Shahbazi uit Amsterdam na vijf jaar nog steeds. Omdat ze voor de Kamerverkiezingen in 1998 op GroenLinks stemde. In het studentenhuis waar ze toen woonde was Paul Rosenmöller de man en ze kende SP destijds nog niet. 'En toen zag ik twee dagen na de verkiezingen Jan Marijnissen bij Barend en Van Dorp. Tja, toen ik hem hoorde praten, besefte ik dat ik verkeerd gestemd had.'

Het duurde echter nog een tijdje voordat Nikita zich als SP-lid aanmeldde. En dat heeft een reden. Nikita: 'Tot mijn vijftiende heb ik in Iran gewoond. Ik kom uit een progressieve familie die tijdens de revolutie erg actief was en bovendien niet gelovig. Daarom werden we voortdurend in de gaten gehouden. Mijn familieleden zijn verschillende malen gearresteerd en vastgehouden. Op een gegeven moment werd het zó erg, dat we het land uit moesten. We vluchtten naar Nederland. Je kunt je dus wel voorstellen, dat ik me niet zo één-twee-drie aanmeldde bij een linkse club als de SP. Vooral bij mijn ouders heerste nog steeds een zekere angst. Nee, ik heb nooit de behoefte gehad om terug te gaan naar Iran.

Nikita Shahbazi (27)

Amsterdam

Hobby's:

fotograferen, reizen, lezen. 'Op dit moment ben ik Stupid White Man aan het lezen. Fantastisch boek als je wil weten hoe de democratie in Amerika in elkaar zit.'

Hekel aan:

mensen met een hoge dunk van zichzelf

Bewondering voor:

mensen die voor de vrijheid vechten; Nelson Mandela en Fidel Castro

Het is een heel mooi land, maar wegens mijn opvattingen en mentaliteit voelde ik me daar niet thuis. Mijn vader is op aandringen van anderen wel teruggeweest. Maar hij vond het vreselijk daar en had er erg spijt van.'

Het kostte Nikita – die vloeiend en vrijwel accentloos Nederlands spreekt – naar eigen zeggen weinig moeite om haar plaatsje in de Nederlandse samenleving te vinden. 'De taal was wel eens een struikelblok, maar dat was alleen in het begin. Wel is de Nederlandse cultuur wezenlijk anders dan die in een warm land. Dus daar moest ik erg aan wennen, ja.'

Momenteel is ze bezig haar studie sociale psychologie aan de UvA af te ronden. 'Ik heb me vooral verdiept in het proces van beslissingen nemen: Hoe kunnen motivaties en attitudes van mensen veranderd worden? Met het oog op het integratievraagstuk héél interessante thema's. Op integratie heb ik dan ook een heel eigen visie. De SP heeft volkomen gelijk als ze zegt, dat de Nederlandse taal leren een must is voor (huwelijks)migranten, maar er moet ook gekeken worden of die mensen op hun eigen benen kunnen staan, zoals in Canada. Zo komen ze niet in armoedige toestanden terecht en wordt de kans op succesvolle integratie groter. Verder moeten we de problemen van allochtone jongeren niet onderschatten. Vaak worden ze door hun familie én de Nederlandse samenleving verstoten en hebben ze geen idee waarvoor ze moeten kiezen. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze erbij horen en geholpen worden als ze voor hun vrijheid en keuzes willen opkomen. Ik vind dat dat ook bij de SP weinig aandacht krijgt.'

Inmiddels is Nikita behoorlijk actief in de SP-afdeling Amsterdam. Ze woont bijeenkomsten bij en voert regelmatig actie, zoals die tegen de oorlog in Irak. En de nieuwe campagne 'Het wordt een bende met Balkenende': 'Nederland was een voorbeeldig land op het gebied van zorg, onderwijs en sociale voorzieningen. Maar als de plannen van Balkenende II doorgaan, dan blijft er van dat beeld straks helemaal niets over. Ik begrijp dan ook niet, dat het nog zo rustig onder de mensen blijft. Nóg, want ik weet zeker dat dat nu heel snel gaat veranderen. Let maar op: Marijnissen heeft dat Malieveld niet voor niets opnieuw ingezaaid.'

Inhoud

  • Voetbal is sportieve commercie met een belangrijke publieksfunctie. Dat laatste vormt geen rechtvaardiging voor gemeenten om het chequeboek te trekken. Maar het gebeurde volop. Ook voor de KNVB is de maat vol. De bond heeft een streng licentieregime aangekondigd. 'Eerst zien, dan geloven,' zegt Agnes Kant.
  • Het Letterkundig Museum in Den Haag laat op het moment een overzichtstentoonstelling zien over het leven en werk van Theun de Vries. De bijna 100-jarige schrijver zegt in een interview met Tribune fijntjes: 'Het is een bewijs dat ik weer geïntegreerd ben in de maatschappij.'
  • Alle grote bouwers deden mee, benadeelden de samenleving voor vele honderden miljoenen, en blijven toch beweren dat ze niet met geld bezig waren. De bouwfraude: onderzocht in een parlementaire enquête, te omvangrijk voor Justitie om adequaat te vervolgen en volgens insiders nog steeds geen verleden tijd. Een onthullend inkijkje in ondernemend Nederland.
  • Wapens met verarmd uranium worden steeds vaker gebruikt, zo ook in de recente oorlog in Irak. Een levensgevaarlijke ontwikkeling, meent Damacio Lopez die al jaren een kruistocht voor een moratorium op deze wapens voert. Eind juni was de Amerikaanse activist in Nederland.
  • Column van Jan Marijnissen: Over de verbeelding...
  • Niktita Shahbazi is één van de 41.327