Tribune 7/2003 Column Jan Marijnissen, Over de verbeelding...

Tribune 11 juli 2003

Jan Marijnissen

Over de verbeelding...

Het debat over de Regeringsverklaring had een voorspelbare uitkomst: De coalitiepartijen steunen MP JP natuurlijk en de oppositie heeft kritiek, de een wat meer dan de andere, en de SP het meest. Even voorspelbaar als de uitkomst (we hadden eerder al het debat over het Regeerakkoord gehad) was de lengte… uren, vele uren praten… in totaal achttien uur. Natuurlijk, het debat moest plaatsvinden, er is immers een nieuw kabinet aangetreden, maar het was allemaal wel een herhaling van zetten. En toch werd het donderdag een 'latertje'.

Er was één troost. De volgende dag zou ik vertrekken voor drie dagen Oerol op Terschelling. Heerlijk, even eruit, sinds lang, te gast bij een echte Terschellinger en veel mooie zaken in het verschiet. Oerol is een meerdaags cultureel festival met acts uit binnen- en buitenland met als overeenkomst dat het vernieuwend is. Wat kunst allemaal vermag. Ongelooflijk! Ik ga u niet lastig vallen met wat ik allemaal gezien heb, maar één ding staat voor mij vast: was er in de politiek maar zo'n verbeeldingskracht!

De politiek is – zeker in ons land – de politiek van het haalbare, nooit de politiek van idealen en hoe we die kunnen realiseren. En dat is jammer. We zijn een rijk land en we zouden veel meer kunnen bereiken als we in staat waren de mensen in hun hart te raken. Ik heb in mijn leven een en ander meegemaakt en ik heb me vaak verbaasd over wat mensen, als ze uitgedaagd worden, allemaal kunnen en willen. Ik heb me vaak verbaasd over hun opofferingsgezindheid, meestal als mensen konden bijdragen aan iets wat groter is dan zijzelf.

Geluk is niet te koop. Gelukkig maar. Geluk zit niet in materiële rijkdom. Geluk zit 'm in heel andere zaken: weten dat je ertoe doet, weten dat je van tijd tot tijd het verschil kunt maken, weten dat je een thuis hebt, en al dat soort zaken. Op Oerol besefte ik dat weer eens nadrukkelijk. Socialisme is méér dan geld, socialisme is weten wat in onze wereld écht van waarde is. 'Alles van waarde is weerloos,' zei Lucebert al eens, en hij had gelijk. Daarom is het ook zo onbegrijpelijk dat B II wéér gaat bezuinigen op kunst en cultuur. Het aanbod in ons land is al zo verschraald, en voor zover dat niet het geval is vaak onbetaalbaar.

Een volk dat z'n kunst en cultuur stiefmoederlijk behandelt, verweest.

Inhoud

  • Voetbal is sportieve commercie met een belangrijke publieksfunctie. Dat laatste vormt geen rechtvaardiging voor gemeenten om het chequeboek te trekken. Maar het gebeurde volop. Ook voor de KNVB is de maat vol. De bond heeft een streng licentieregime aangekondigd. 'Eerst zien, dan geloven,' zegt Agnes Kant.
  • Het Letterkundig Museum in Den Haag laat op het moment een overzichtstentoonstelling zien over het leven en werk van Theun de Vries. De bijna 100-jarige schrijver zegt in een interview met Tribune fijntjes: 'Het is een bewijs dat ik weer geïntegreerd ben in de maatschappij.'
  • Alle grote bouwers deden mee, benadeelden de samenleving voor vele honderden miljoenen, en blijven toch beweren dat ze niet met geld bezig waren. De bouwfraude: onderzocht in een parlementaire enquête, te omvangrijk voor Justitie om adequaat te vervolgen en volgens insiders nog steeds geen verleden tijd. Een onthullend inkijkje in ondernemend Nederland.
  • Wapens met verarmd uranium worden steeds vaker gebruikt, zo ook in de recente oorlog in Irak. Een levensgevaarlijke ontwikkeling, meent Damacio Lopez die al jaren een kruistocht voor een moratorium op deze wapens voert. Eind juni was de Amerikaanse activist in Nederland.
  • Column van Jan Marijnissen: Over de verbeelding...
  • Niktita Shahbazi is één van de 41.327