publicatie

Tribune 4/2002 EEN van de 28.353: Rik Schonenberg

EEN

Tribune 26 april 2002

'Op m'n twaalfde las ik boeken van De Jong en voelde me al socialist. Maar pas toen ik zo rond mijn achttiende in een klein bedrijfje kwam te werken met een klassieke kapitalist als baas, wist ik zeker dat ik in de linkse hoek thuishoorde. Thuis kreeg ik al langer SP-folders onder ogen. Die bracht mijn vader mee van z'n collega Bertus Bouman. Bertus voerde in die tijd veel milieu-acties met Remi Poppe, nog voordat die in de Tweede Kamer kwam.' Een rood nest dus. In 1994 werd Rik lid van de SP, op een braderie in zijn woonplaats Rotterdam: 'De opkomst van extreem-rechts die we toen in Rotterdam meemaakten, was voor mij aanleiding actief te worden en méér te doen dan alleen maar op de SP te stemmen. Handvest 2000 was toen het programma. Radicaal, realistisch, kort en krachtig, daar houd ik wel van.' Rik kon meteen actief worden in de afdeling Rotterdam. Door de jaren heen was hij lid van het afdelingsbestuur en van de deelraad Rotterdam Noord. 'Vooral de combinatie van actie en fractie vond ik inspirerend. Raadswerk is helemaal niet zo saai als het soms lijkt. Voor de interruptiemicrofoon voelt het ook wel eens alsof je op de barricade staat. Je wordt overstelpt met dikke pakken papier van de gemeente en sommige mensen kunnen daar misschien niet zo goed tegen; zien er als een berg tegenop. Maar als je goed nadenkt: die lui die het allemaal geschreven hebben, zijn niks slimmer of niks meer dan jij en ik. Het is vaak een kwestie van zelfvertrouwen om kritiek te durven hebben en die ook niet onder stoelen of banken te schuiven. Ik heb wel deelraadsleden zien afbranden waarvan ik zeker weet dat het goede mensen zijn met goede ideeën. Maar net iets te weinig zelfvertrouwen, en dat is jammer.'

van de 28.353 Rik Schonenberg

(36)

Weduwnaar

Part-time student PABO

Hobby's:

computers, 1 hond en 2 katten

Grootste ergernis:

arrogantie, Nederlandstalige smartlappen en Ajax

Bewondering voor:

mensen die bij tegenwind rechtop blijven staan, verplegend personeel Sint Franciscus Gasthuis en 'De ontdekking van de Hemel' van Harry Mulisch

In de deelraad gaan veel discussies over de spreekwoordelije scheve stoeptegel. Desondanks blijft Rik zich internationalist voelen: 'Al wordt Marijnissen hier minister-president, dan moeten er nog altijd zo'n 150 landen volgen.'

Onlangs heeft Rik zijn part-time studie aan de Pabo weer opgepakt en zich ook opnieuw in het SP-werk gestort. 'Een jaar geleden kreeg mijn vrouw kanker en sindsdien heb ik haar verzorgd, eerst thuis en later in het Fransiscus Gasthuis in Rotterdam.

Ik heb grote bewondering voor het verplegend personeel daar. Op zulke momenten maak je aan den lijve mee hoe belangrijk die mensen zijn. Met kerst overleed ze. Dat ik mij meteen weer op het werk heb gestort, zal er zeker ook mee te maken hebben dat ik afleiding zoek. In m'n eentje thuis naar de muren staren, daar zou ik gek van worden. Ik heb het afdelingswerk ook wel gemist. Bijna negen maanden hield ik alleen via de computer contact met de partij, en

dan gaat 't op een gegeven moment toch weer kriebelen. Bovendien, de verkiezingen stonden voor de deur en dan is er altijd meer dan werk genoeg.' Rik had

de overwinning van Fortuyn bij de raadsverkiezingen wel zien aankomen, maar

is toch nog geschrokken. 'Erger vindt ik eigenlijk nog de twee zetels die de Nieuwe Nationale Partij in de deelraad van Rotterdam Noord haalde. Dát zijn enge lui, daar is Fortuyn niks bij! Ik zou het niet verkeerd vinden als Leefbaar Rotterdam in het college komt. Dan kan iedereen meteen zien dat Fortuyns oplossingen onzinnig zijn, want gegarandeerd dat die lui ongelofelijk op hun bek gaan.'

Inhoud

  • Jan Marijnissen heeft er zin in. Voor de camera's van Buitenhof lanceerde hij frontaal de aanval op Melkert en De Graaf, in zijn nieuwe boek Schrale Rijkdom fileert hij acht jaar Paarse politiek en in de Tribune legt hij uit waarom de SP tegen de stroom in níet mee opschuift naar rechts.
  • Op 15 mei gaan we winnen - zeker als u meehelpt en de SP promoot in uw omgeving. De argumenten krijgt u hier aangereikt. Veertien veelgestelde vragen over het SP-programma. Natuurlijk met de antwoorden.
  • We moesten z'n boek maar lezen, vond fenomeen Fortuyn. Dat deed het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Om daarna overtuigend te aan te tonen dat professor Pim geen alternatief is voor Paars, maar juist Paars in het kwadraat: Pimpelpaars.
  • Hoe een gasbedrijf ontdekte dat er met list en bedrog meer te verdienen viel, en vervolgens zijn eigen graf groef. Over de Enron-affaire en de 140 bv's waarmee het bedrijf opereerde in belastingparadijs Nederland.
  • Cartoon van Kees Willemen / Nieuws / Agenda / SP op internet, radio en tv / Eén van de 28.353 / Bulletin Board / De woorden uit de mond / Column van Jan Marijnissen / Brieven / ROOD-pagina