Wijken en buurten:

Investeren in de leefbaarheid van wijken

We starten met een duurzaam wijkenbeleid, waarbij gemeenten meer ruimte krijgen om veilige en leefbare wijken in te richten en deze ook goed te onderhouden. Woningcorporaties mogen meer investeren in de leefbaarheid van de buurt, onder meer door overlast tegen te gaan (bijvoorbeeld door het aanstellen van huismeesters).

We streven naar meer gemengde wijken, daarom moeten ook middeninkomens (tot anderhalf keer modaal) in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning.

De uitbreiding van de Rotterdamwet, het weren van mensen met een crimineel of overlast gevend verleden uit bepaalde wijken, lost problemen niet op, maar smeert ze uit over het land. En buurtbewoners hebben er niets aan. Uit onderzoek blijkt dat de leefbaarheid niet is toegenomen in de wijken waar de Rotterdamwet geldt.

De SP wil dat er na jaren eindelijk weer een wijkenbeleid gaat komen. Wijkmeesters, huismeesters en buurtagenten kunnen problemen niet alleen vroegtijdig signaleren, zij kunnen er ook iets aan doen voordat het uit de hand loopt.

De SP doet vier voorstellen:

  1. Zorg voor een leefbare buurt, met voldoende ogen en oren in de wijk. Geef buurtbewoners medezeggenschap over hun eigen wijk en omgeving. Zorg voor voldoende buurtmeesters bij corporaties en bij de politie voor voldoende wijkagenten.
  2. Bouw de verhuurderheffing om in een investeringsplicht zodat er voldoende betaalbare woningen kunnen worden gebouwd en er in een buurt geïnvesteerd kan worden. Dat kan met een landelijk buurtverbeteringsfonds, waarbij rekening wordt gehouden met lokale verschillen en zeggenschap van bewoners.
  3. Voorkom en bestrijd tweedeling. Investeer in gemengde wijken. Bouw gemengd zodat wijken en scholen gemengd worden.
  4. Straf criminelen via de rechter, niet via een gemeente of woningbouwcorporatie. Jaag ze na het uitzitten van hun straf niet op, maar zorg voor een goede begeleiding bij het vinden van een plek vinden in de samenleving.

Lees meer over:

Leefbare buurten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma