Buurten (Flickr: stipoteam)
Wonen

Leefbare buurten

De meeste mensen wonen graag in een buurt met voldoende afwisseling en verschillende soorten woningen. Daarom is de SP voorstander van gemengde wijken, zodat er voor iedereen plaats is en we echt kunnen samenleven. Huurwoningen en koopwoningen kunnen prima naast elkaar staan, wie een huis wil kopen hoeft dan niet te vertrekken naar een andere buurt.

We zijn voorstander van meer groen in de wijk en voldoende speelruimte voor kinderen. We pakken segregatie aan, door veel meer in te zetten op gemengde buurten en gemengde scholen. We willen immers dat kinderen samen naar school gaan en niet apart.

Voor de SP is de eigen buurt een goede schaal om publieke voorzieningen te organiseren. Kleinschalige voorzieningen in de buurt brengen de menselijke maat in de publieke sector en maken veel bureaucratische controle en toezicht overbodig. De buurten moeten worden gevitaliseerd. Een levendige buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving.

Wij vinden dat mensen baas moeten zijn in eigen buurt. Daarom is de SP voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste controlerend orgaan is. Als mensen zich verantwoordelijk voelen voor de eigen buurt, komt dat de gemeenschapszin ten goede.