Buurten (Flickr: stipoteam)
Wonen

Leefbare buurten

De meeste mensen wonen graag in een buurt met voldoende afwisseling en verschillende soorten woningen. We bestrijden de tweedeling en segregatie op school en in de buurt, bijvoorbeeld door in armere én rijkere wijken huizen van verschillende prijzen te bouwen. Ook in rijkere buurten wordt ruimte gemaakt voor de huisvesting van nieuwkomers. Arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit en leven in te kleine woningen, wat kan leiden tot overlast. Om dit te voorkomen, gaan we de huisvesting van arbeidsmigranten reguleren.

We zijn voorstander van meer groen in de wijk en voldoende speelruimte voor kinderen. Voor de SP is de eigen buurt een goede schaal om publieke voorzieningen te organiseren. Kleinschalige voorzieningen in de buurt brengen de menselijke maat in de publieke sector en maken veel bureaucratische controle en toezicht overbodig. De buurten moeten worden gevitaliseerd. Een levendige buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving.