Wonen

Leefbare buurten

In de buurten vallen de klappen van jarenlang neoliberaal beleid. De voorzieningen verdwijnen en daarmee ook de sociale samenhang. Als we hier iets aan willen doen, dan begint het bij de buurt. Want de buurt is in de steek gelaten. Verwaarloosd en genegeerd. Winkels en buslijnen verdwenen en speeltuinen en volkstuinen moesten wijken voor de speculanten.

De buurt is de schaal van de toekomst.

In te veel buurten nam de verloedering toe en is de veiligheid afgenomen. Een ware kaalslag. Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Follow the Money blijkt dat de afgelopen vijfentwintig jaar 1410 basisscholen de deuren sloten, het aantal rechtbanken halveerde en de afstand tot een ziekenhuis groter werd. Afgelopen tien jaar nam het aantal bibliotheken af met 28 procent. In de provincies gebeurde dit in sneller tempo dan in de Randstad. Het aantal politiebureaus is ook sterk verminderd en wijkagenten in de wijk zijn ook schaars geworden. Deze ontwikkelingen maken het pleidooi voor de buurt actueler dan ooit.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De meeste mensen wonen graag in een buurt met voldoende afwisseling en verschillende soorten woningen. We bestrijden de tweedeling en segregatie op school en in de buurt, bijvoorbeeld door in armere én rijkere wijken huizen van verschillende prijzen te bouwen. Hierdoor krijg je gemengde buurten wat goed is voor de samenleving.
  2. Ook in rijkere buurten wordt ruimte gemaakt voor de huisvesting van nieuwkomers. Arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit en leven in te kleine woningen, wat kan leiden tot overlast. Om dit te voorkomen, gaan we de huisvesting van arbeidsmigranten reguleren. Door jarenlang foute politieke keuzes in het woonbeleid zijn er te weinig woningen. Doordat partijen onze volkshuisvesting aan de markt hebben gelaten en er veel sociale huurwoningen zijn gesloopt, zitten we nu in een wooncrisis. De huidige opvangcrisis wordt in belangrijke mate hierdoor veroorzaakt. Het is van groot belang dat er voldoende woningen worden bijgebouwd en dat verdringing wordt voorkomen. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning. Tot die tijd moeten de schaarse woningen maar degene die hem het meest nodig hebben. Dat kan een statushouder zijn maar dat hoeft niet altijd.
  3. Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dat is van belang voor hun fysieke en hun sociale ontwikkeling. Het kan ook bijdragen aan het beperken van overgewicht. Bij de inrichting van buurten moet veel meer rekening worden gehouden met mogelijkheden voor kinderen om te spelen en te sporten. Dat moet ook mogelijk zijn voor kinderen met een handicap. Jongeren hebben recht op een eigen plek, ook om rond te hangen. We gaan investeren in het buurtwerk en in buurtcentra.
  4. Voor de SP is de eigen buurt een goede schaal om publieke voorzieningen te organiseren. Een levendige buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving.
  5. We gaan investeren in het buurtwerk en in buurtcentra.
  6. De verschillen tussen de regio’s in ons land zijn te groot geworden, door de politieke keuzes die de laatste decennia in Den Haag zijn gemaakt. De leefbaarheid en bereikbaarheid in gebieden buiten de grote steden staan onder druk, door het verdwijnen van voorzieningen en te weinig investeringen in infrastructuur. Wij respecteren dat er regionale, sociale en culturele verschillen zijn binnen ons land, maar willen de economische verschillen en de verschillen in voorzieningen verkleinen. De overheid geeft hier invulling aan door een regionaal spreidingsbeleid van overheidsinstanties en een nieuwe industriepolitiek. Lokale bestuurders krijgen ook meer ruimte om eigen beleid te maken voor de aanpak van lokale problemen.

 

 

 

Wat we doen!

In 2008 presenteerde de SP een publicatie getiteld ‘Buurt, schaal van de toekomst’. Een boekje vol initiatieven die het belang van de buurt onderstrepen. Sindsdien is er veel gebeurd. Daarom presenteerde SP-leider Lilian Marijnissen een nieuw verhaal: 'De buurt is van ons'.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP! 

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.