Verkeer en files :

Investeren in meer verkeersveiligheid

Nog altijd vallen er per jaar ruim zeshonderd slachtoffers in het verkeer. De regels voor verkeersveiligheid kunnen worden aangescherpt. Zo willen we dat mensen die keer op keer verkeersovertredingen maken, harder worden aangepakt en het risico lopen het rijbewijs kwijt te raken. De SP is niet enthousiast over het alcoholslotprogramma. Wij zien liever dat iemand die gepakt wordt met teveel alcohol het rijbewijs voor bepaalde tijd kwijt raakt.

Veel fietsers voelen zich niet veilig meer op het fietspad door een toename van opgevoerde snor- en bromscooters in grote steden. De SP wil deze scooterhufters harder aanpakken en wanneer ze meerdere keren over de schreef gaan wordt de scooter in beslag genomen..

Om files op een eerlijke manier op te lossen is het nodig om ervoor te zorgen dat veel mensen een alternatief krijgen voor de file. Dit alternatief kan het openbaar vervoer zijn of juist meer gespreide werktijden en thuiswerken. Daarnaast kunnen mensen via goed mobiliteitsbeleid ook verleid worden om op iets minder drukke tijden van huis/werk te vertrekken. Op al deze middelen moet de overheid fors inzetten. Daarnaast moeten natuurlijk grote knelpunten op de wegen opgelost worden.

De SP is terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. Dit dient dan ook in samenhang te worden bekeken. Om de doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen.

Lees meer over:

Weg en auto Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma