De privatisering van ons openbaar vervoer in de jaren negentig heeft ertoe geleid dat talloze buslijnen zijn verdwenen of verschraald. Met name buiten de grote steden is er weinig over van het openbaar vervoer, waardoor verkeersdeelnemers de auto in zijn gedreven. Rekeningrijden vinden wij daarom een slecht plan. Mensen op hoge kosten jagen terwijl er geen alternatief is voor de auto, is niet sociaal.

De SP wil dat er fors geïnvesteerd wordt in goed en betaalbaar openbaar vervoer in alle delen van ons land, zodat mensen minder afhankelijk zijn van de auto en de toenemende filedruk wordt gestopt. De SP zet in op meer gebruik van de fiets en betere bescherming van fietsers en wandelaars.

 

 

 

Feiten en cijfers

De Teslasubsidie kostte honderden miljoenen die vooral ten goede kwamen aan de hoogste inkomens.

Rekeningrijden kan een gemiddelde bestuurder meer dan duizend euro per jaar kosten.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De SP is tegen rekeningrijden en vreest dat mensen die geen alternatief hebben voor de auto worden opgezadeld met hoge lasten. Met name in landelijk gebied , waar afstanden groot zijn, dreigt autorijden onbetaalbaar te worden. Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk in het jaar 2035 emissievrij moeten zijn en tot 2035 laten we onderzoeken op welke manier dit het beste kan. We keren ons tegen het rekeningrijden.
  2. De uitstoot van uitlaatgassen moet worden teruggedrongen. Dat kan ook op andere manieren dan met rekeningrijden. Investeer in openbaar vervoer, zodat de bushalte op de hoek weer terugkomt en een treinticket niet de hoofdprijs kost. Milieunormen voor producenten van nieuwe auto’s moeten strenger worden en autofabrikanten moeten meer betaalbare elektrische voertuigen produceren.
  3. Alle wegen in Nederland worden tolvrij zodat bewoners niet extra worden belast bovenop de reguliere wegenbelasting. De Westerscheldetunnel wordt per direct tolvrij gemaakt.
  4. De SP wil geen grootschalige nieuwe asfaltprojecten ten koste van natuur. In plaats van belastinggeld te besteden aan steeds bredere snelwegen, willen wij de bestaande infrastructuur beter benutten door te investeren in alternatieven als meer vrachtverkeer via de binnenvaart en landelijk dekkend openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Bij onderhoud en vernieuwing van het wegennet dient de verkeersveiligheid voorop te staan.
  5. De SP zet in op meer gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, snel en goed voor het milieu. We zetten in op meer (gratis) bewaakte fietsenstallingen bij stations en uitbreiding van het aantal OV-fietsen. Fietsendiefstal moet beter worden aangepakt. We gaan investeren in fiets- en wandelinfrastructuur. Het netwerk van afgeschermde fietspaden wordt uitgebreid en woonplaatsen worden aan elkaar verbonden met snelfietspaden.
  6. Nog altijd vallen er honderden slachtoffers per jaar in het verkeer. De regels voor verkeersveiligheid kunnen worden aangescherpt. Zo willen we dat mensen die keer op keer verkeersovertredingen maken harder worden aangepakt.
  7. De SP wil geen nieuwe Teslasubisidie. Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen nu terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen en mensen die geen stekkerauto kunnen betalen krijgen niet de rekening. Geld voor verduurzaming van mobiliteit moet aan alle verkeersdeelnemers ten goede komen. Eigenaren van elektrische auto’s gaan meebetalen aan het gebruik van het wegennet en dragen daarmee bij aan de aanleg van publieke laadvoorzieningen.
  8. Wie elektrisch rijdt moet zijn auto betaalbaar kunnen opladen. Prijzen van oplaadpalen worden transparant en duidelijk zichtbaar voor de automobilist. Prijsafspraken en kartelvorming om de prijzen hoog te houden worden bestraft met boetes en verlies van laadpaal exploitatievergunningen. Inkoopprij- zen van exploitanten worden gemonitord door de overheid om buitenproportionele prijsverhogingen te voorkomen.
  9. De laatste jaren zien we een stijging van het aantal fietsers dat gewond raakt of overlijdt na een verkeersongeluk. Daarom maken we extra budget vrij voor fietsbehendigheidscursussen en meer handhavingscapaciteit bij de verkeerspolitie.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.