Transport :

Maak transport duurzamer

18% van het totale energieverbruik in Nederland gaat op aan transport. De SP is voorstander van fiscale prikkels om zuiniger transport te bevorderen en de groei van de mobiliteit af te remmen. Door bijvoorbeeld het omzetten van een deel van de motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (platte kilometervergoeding of brandstof) wordt zuinig en minder rijden beloond. Elektrisch rijden wordt vooral bevorderd bij typen gebruik waar dit nu al relatief economisch is (taxi, stedelijke distributie, deelauto’s) en positieve effecten heeft op de lokale luchtkwaliteit (stedelijk gebied). We verschuiven investeringsmiddelen van weginfra naar openbaar vervoer en fiets. In de luchtvaart stellen we een extra heffing in voor oudere vervuilende en lawaaierige vliegtuigen ten faveure van schone en stille vliegtuigen..

Bij het goederenvervoer moet vooral flink ingezet worden op het vervoer over water. Dat is goed voor het milieu, de veiligheid en de doorstroming van de wegen. De infrastructurele investeringen moeten zich hier ook op richten door vaarwegen te verruimen, ligplaatsen aan te leggen en overnachtingshavens bij te bouwen. Daarnaast is ook het vervoer over het spoor te prefereren boven de weg, tenzij dit tot een te grote belasting van binnensteden leidt. Voorkomen moet worden dat te hoge tarieven voor het goederenvervoer over het spoor worden geheven.

Lees meer over:

Weg en auto Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma