Verkeer en openbaar vervoer

Veilig en schoner transportverkeer

Er worden miljarden uitgegeven aan infrastructuur, maar een te groot deel daarvan gaat naar nieuwe asfaltprojecten. De SP kiest daar niet voor en wil het bestaande wegennet beter benutten door ruimte te bieden aan alternatieven als vrachtverkeer via de binnenvaart.

De SP is een groot pleitbezorger van de binnenvaartsector. Wij komen op voor schippers die kampen met prijzen die amper kostendekkend zijn. We willen het onderhoud aan de Nederlandse waterwegen verbeteren en knelpunten bij bruggen en sluizen oplossen.

De toenemende stroom van goederenvervoer over het spoor mag niet ten koste gaan van de veiligheid en het woongenot van omwonenden. Giftransporten door woonwijken worden aan banden gelegd.

 

 

 

Feiten en cijfers

De binnenvaart is één van de minst vervuilende en één van de meest efficiënte vormen van transport.

Een gemiddeld binnenvaartschip vervoert evenveel lading als 120 vrachtwagens.

Filevorming op snelwegen zorgt voor onnodige vervuiling en kost de samenleving jaarlijks miljarden.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. Bij het goederenvervoer moet flink ingezet worden op het vervoer over water. Dat is goed voor het milieu, de veiligheid en de doorstroming van de wegen. We kiezen ervoor om vaarwegen te verruimen, ligplaatsen voor binnenvaartschippers aan te leggen en problemen met sluizen aan te pakken.
  2. Extra investeringen in waterwegen worden gecombineerd met verbetering van de waterveiligheid, die door klimaatverandering en de stijgende zeespiegel steeds vaker in het geding komt.
  3. Om de binnenvaart toekomstbestendig en duurzaam te houden zorgen we dat binnenvaartondernemers hun schepen verder kunnen vergroenen. Dit levert milieuwinst op door minder uitstoot van fijnstof.
  4. De positie van de binnenvaartondernemer binnen de markt wordt versterkt. Alleen op deze wijze kunnen we ook kleinere binnenvaartschepen behouden en deze zijn noodzakelijk voor het bevoorraden over smallere kanalen en rivieren.
  5. Transport per spoor is schoon en ontlast het wegennet. Het aantal goederentreinen dat de regering wil toestaan is echter te hoog en levert overlast en onaanvaardbare veiligheidsrisico’s op voor woonwijken. Daarom moet er een stop komen op de toename van het aantal goederentreinen dwars door bewoond gebied.
  6. Goederentreinen die met gevaarlijke ladingen door woonkernen rijden worden verleden tijd. Explosieve stoffen worden waar mogelijk ter plaatse geproduceerd of via buisleidingsystemen vervoerd.
  7. Havenbaronnen betalen vanuit hun bedrijfswinsten mee aan het veiliger maken van goederenvervoer. Importgroei via Nederlandse zeehavens mag pas worden toegestaan als de infrastructuur voldoende op orde is.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.