Ontwikkelingssamenwerking:

Een nieuwe kijk op ontwikkelings- samenwerking

We reserveren elk jaar vijf miljard euro voor een samenwerkingsagenda. Dit bedrag zetten we in op vijf onderwerpen die elk goed zijn voor één miljard euro per jaar: noodzorgjonggeld en groen. Behalve nood beperkt de agenda zich tot Afrika. Niet dat elders geen samenwerking nodig is, maar door een duidelijke keuze te maken wordt de helderheid en effectiviteit van de bestedingen groter.

Binnen het samenwerkingsprogramma wordt met één of twee landen, die achterop blijven, een intensieve relatie onderhouden. We nemen afscheid van bedrijvenfondsen, medefinancieringsprogramma’s en de willekeurige partnerlanden. De discussie over handel die hulp moet vervangen, zetten we bij het grofvuil. Op deze manier stappen we over naar een dynamische vriendschapsband met Afrika: van een meester-knecht naar een broer-zus relatie. 

Lees meer over:

We bieden altijd noodhulp Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma