NAVO :

Maak van de NAVO geen agressieve interventiemacht

De SP is tegen de ontwikkeling van de regionaal gerichte oude Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) naar een wereldwijd opererende NAVO als offensieve en agressieve interventiemacht. Daarom werkt de SP niet mee aan het huidige NAVO-plan voor een raketschild, dat onze veiligheid eerder verkleint dan vergroot door toename van tegenstellingen met landen buiten de NAVO.

We bepleiten verdergaande internationale samenwerking om vrede en veiligheid mondiaal beter te bewaken en te beschermen. De SP wil ook dat de NAVO haar nucleaire doctrine laat varen, omdat die niet bijdraagt aan het behoud en het bevorderen van vrede en veiligheid. Alle Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied moeten retour gezonden worden.

Lees ook: Waarheen met de NAVO?

Lees meer over:

Eigen afweging over internationale missies Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma