Internationale missies:

Missies onder VN-vlag, maar met eigen afweging

Nederland overweegt alleen deelname aan internationale missies als de Verenigde Naties ons daar uitdrukkelijk om vraagt. Maar dan nog maken wij daarin onze eigen afweging, waarbij we onder meer kijken naar garanties voor het respecteren van het internationaal recht. Hierbij zijn de Conventies van Genève en de rechten van de mens leidend. Elke missie wordt gevolgd door een grondige parlementaire evaluatie.

Lees meer over:

Eigen afweging over internationale missies Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma