Europese commissie:

Minder macht voor de Europese Commissie

De Europese Commissie is op dit moment de enige instelling in de Europese Unie die nieuwe wetsvoorstellen kan indienen. Deze 28 eurocommissarissen, uit elk land één, worden door sommige eurofielen ook wel de Europese Regering genoemd, en haar voorzitter de President van Europa. Gelukkig is het nog niet zo ver.

De Europese Commissie noemt zichzelf de beschermengel van het verdrag van Lissabon, en gebruikt dit verdrag om haar macht zo groot mogelijk te maken. De Europese Commissie is enorm populair bij de multinationals, die buiten de openbaarheid lobbyen voor wetgeving in hun voordeel. Denk bijvoorbeeld aan het biotechnologie-bedrijf Monsanto, dat het bijna voor elkaar kreeg om de Europese Commissie een voorstel te laten doen waarmee het verboden zou worden voor andere bedrijven om zelf zaadjes te kweken, of aan het Volkswagenschandaal rondom de “sjoemelsoftware”, waarbij de Commissie veel eerder had moeten ingrijpen.

De SP wil af van een Europese Commissie die steeds meer macht naar zich toetrekt. In plaats daarvan kunnen landen beter zelf voorstellen doen voor Europese wetgeving. Dan komen er geen voorstellen meer die enkel als doel hebben de Eurocommissarissen nog machtiger te maken, of het bedrijfsleven nog meer winst te laten maken, maar plannen die voortkomen uit problemen die de landen zien en waarbij zij het nodig vinden om over de grens samen te werken.

Lees meer over onze standpunten:

Europees beleid