Dierenmishandeling:

Dierenmishandeling en –verwaarlozing moeten worden aangepakt

Dierenmishandeling en –verwaarlozing moeten worden aangepakt. De kennis en capaciteit bij toezichthouders moet worden uitgebreid. Recidiverende dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden, zo nodig langdurig. Mensen die onder invloed van een stoornis de fout in zijn gegaan moeten behandeld worden.

Lees meer over:

Dieren beschermen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma