Breek de macht van Brussel:

Breek de macht van Brussel

Europese samenwerking was ooit een prima plan. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wilden we door Europese samenwerking voortaan de vrede bewaren, onze welvaart bevorderen en onze sociale en democratische rechten beschermen. Dat werkte. Maar tegenwoordig gaan in de EU de belangen van multinationals, banken en beleggers steeds vaker vóór op die van de mensen in  Europese lidstaten. Iedereen moet van de bureaucraten in Brussel in hetzelfde keurslijf. Die kortzichtige Europese gelijkschakeling gaat ten koste van de sociale en democratische rechten in ons eigen land. Ze maken ons allemaal tot inwoners van een onmachtige provincie van een Europese superstaat, die bovendien vooral goed zorgt voor de rijkste 10 procent die het al voor de wind gaat. De overige 90 procent van de mensen blijft in dit neoliberale Europa in de kou staan. Daar zijn heel veel mensen terecht tegen.

Europese samenwerking kan nog steeds een prima plan zijn. Als de belangen van mensen weer voorop komen te staan. Als we onze eigen keuzes weer kunnen maken, in goed overleg met anderen in Europa. Daar zijn heel veel mensen vóór. Want het is belangrijk om samen met onze buren grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Maar dat werkt niet als Nederland steeds zwakker wordt en de EU steeds overheersender. Daarom moeten er nieuwe, eerlijke afspraken komen over hoe we willen samenwerken in de EU. In een nieuw Europees verdrag leggen we vast dat de  zeggenschap weer teruggaat naar waar die thuishoort. 

Het is juist zaak om de macht van Brussel te breken en de economische en financiële elites echt aan banden te leggen. Alleen zo kunnen we de eigen nationale democratie meer lucht geven en de mensen weer centraal stellen. Alleen zo kunnen we het vertrouwen herstellen dat samenwerken met andere landen helpt om Nederland sterker te maken. Om dat te bereiken moet ook in ons eigen land het roer om. De neoliberale politiek vanuit Brussel past immers prima bij de politieke keuzes die de regering in Den Haag maakt. Net als de bureaucraten in Brussel prediken ook Rutte en de zijnen het valse neoliberale geloof dat als het goed gaat met de elite, met de grote bedrijven en de rijkste 10 procent, dat dat ook het beste is voor iedereen. 

Zo werken Brussel en Den Haag aan een maatschappij waar het ieder voor zich is. Iedereen die deze politiek wil stoppen, moet niet mokkend aan de kant blijven staan maar zijn stem laten horen. Als we de macht van Brussel breken krijgen we weer grip op onze eigen gemeenschap. Tegelijkertijd staan we dan sterker om samen te werken daar waar samenwerking nodig is en die samenwerking het voor iedereen in Europa beter kan maken. Het zal een Europa zijn dat Rutte weer een stuk minder gaaf zal vinden maar dat eigenlijk heel normaal zou moeten zijn: een sterk Nederland in een Europa dat voor de meeste mensen de zaken beter maakt. Een stem op de SP is een stem tegen de neoliberale politiek in Brussel én Den Haag en een stem voor een sterk Nederland in een stabiel en solidair Europa

Lees ook de opinie van SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra: Eurofielen ontkennen dat er een alternatief mogelijk is

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma