rapport

Verpleegkundigen aan het woord

Renske Leijten

De SP hield een enquête onder 1120 verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Meer bureaucratie, minder collega’s, een hogere werkdruk, een verslechtering van de kwaliteit en de arbeidsomstandigheden, is hun oordeel. 'Tijd voor actie', vindt SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten. 'De uitkomsten zijn echt alarmerend. Het kabinet kan nu niet langer wegkijken.’

Leijten vervolgt: ‘Het verschil tussen de reclamepraatjes van het kabinet en verzekeraars en de werkvloer is levensgroot. Luister naar de mensen die dit werk elke dag doen! Zij kennen de realiteit. Samen met deze mensen zullen wij blijven strijden voor een toegankelijke zorg zonder al deze onnodige bureaucratie, zonder eigen risico en met voldoende collega’s om dit belangrijke werk goed te kunnen doen.’

Betrokken SP'ers