rapport

Recht op recht. 5 VOORSTELLEN VAN DE SP TER VERBETERING VAN DE TOEGANG TOT HET RECHT

Om klassenjustitie te voorkomen moet de toegang tot het recht verbeterd worden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom dinsdag vijf voorstellen om het recht betaalbaar te houden. Zo gaan de griffierechten voor rechtszaken en de eigen bijdragen voor rechtsbijstand wat betreft de SP omlaag. De vergoeding voor een sociaal advocaat gaat juist omhoog.

Betrokken SP'ers