rapport

Een sociaal alternatief voor de AWBZ

SP-Kamerlid Renske Leijten presenteert vandaag de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) voor een alternatieve manier om premie voor de langdurige zorg (AWBZ) te heffen. De doorrekening laat zien dat AWBZ-premies al jaren niet volledig terecht komen bij de zorg en dat de zorgpremies een stuk eerlijker kunnen door de premie over alle schijven van de belasting te heffen. Nu gebeurt dat alleen over de eerste twee schijven van de belasting.

Leijten: ‘Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben, dat is een van de kernpunten van een solidaire samenleving. De regering beweert dat voor de langdurige zorg de kosten te hoog oplopen en dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. In dit rapport wordt aangetoond dat dit niet waar is. Wij laten zien dat er een sociaal alternatief is door de premie inkomensafhankelijk te maken. Met ons voorstel gaat driekwart van de inkomens er in koopkracht op vooruit.’

Sinds de wijziging van het belastingstelsel in 2001 wordt jaarlijks meer AWBZ-premie geïnd dan er aan de zorg wordt besteed. Voor 2014 geldt dat er 34,1 miljard euro aan premie binnenkomt, terwijl (van dit geld) maar 23 miljard aan AWBZ-zorg wordt betaald. Dat is een verschil van ruim 11 miljard euro. De daadwerkelijke kosten van de AWBZ zijn 25,9 miljard euro waarna het kabinet suggereert dat er een ‘exploitatietekort’ van 2,9 miljard is.

‘Sinds het nieuwe belastingstelsel is zeker 70 miljard van de AWBZ-premie niet naar de langdurige zorg gegaan. Er wordt een tekort gesuggereerd dat er niet is. De SP laat met dit rapport zien dat we met één handeling drie vliegen in één klap kunnen slaan. De zorg blijft betaalbaar, de koopkracht wordt verbeterd en we behouden tienduizenden banen in de zorg,’ aldus Leijten.

Betrokken SP'ers