1 voor Natuur

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft geen goed woord over voor het natuurakkoord dat staatssecretaris Bleker met de provincies wil sluiten. 'Dat betekent het einde van grote natuurgebieden, overal in het land, maar vooral rondom de grote steden. Bleker dreigt voor een prikkie de gebieden te verpatsen aan projectontwikkelaars of boeren. Daarom doe ik een dringend beroep aan alle provincies om dit akkoord af te wijzen.'

Van Gerven baseert zijn conclusies op eigen onderzoek. Hij bracht op provinciaal niveau de gevolgen van Bleker's plannen in kaart en biedt hem vandaag dit onderzoek aan. Allerlei plannen om natuur aan te leggen in combinatie met een verbetering van het waterbeheer en ruilverkaveling sneuvelen. Henk van Gerven: ‘Wandelpaden, speelplaatsen en heidevelden kunnen niet meer worden onderhouden en het lijkt onontkoombaar dat gebieden voor het publiek zullen worden gesloten of er entree geheven gaat worden.’

Betrokken SP'ers