opinie
Sadet Karabulut:

Stop de honger in Jemen, stop steun aan Saudi-Arabië

De militaire interventie van Saudi-Arabië tegen Jemen begon afgelopen zaterdag precies twee jaar geleden. De gevolgen zijn desastreus: ruim tienduizend doden, miljoenen vluchtelingen en een tekort aan zo'n beetje alles. Massale hongerdood dreigt.

Het is geweldig om te zien dat er de laatste dagen meer aandacht is voor de humanitaire crisis in Jemen en elders in de regio en dat burgers op grote schaal geld overmaken naar Giro555, die hiervoor actie voert. Ook positief is dat minister Ploumen deze week miljoenen beschikbaar heeft gesteld voor hulpverlening in onder andere Jemen. Maar hoe goed dergelijke acties ook zijn, als er geen eind wordt gemaakt aan het geweld is het dweilen met de kraan open.

Oorlogsmisdaden

In Jemen maken alle gewapende groepen zich schuldig aan oorlogsmisdaden, maar het lijdt geen twijfel dat de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië verantwoordelijk is voor verreweg het grootste aantal burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International doen daar onderzoek naar en stellen dat de mensenrechten en het oorlogsrecht op grote schaal worden geschonden. Burgers zijn nadrukkelijk doelwit van Saudische luchtaanvallen.

Naast het grove geweld draagt ook de door Saudi-Arabië ingestelde blokkade van Jemen bij aan de ellende omdat de toegang tot voedsel, water, humanitaire hulp en medische voorzieningen wordt belemmerd. Al in 2015 waarschuwde Artsen zonder Grenzen bovendien dat de blokkade voor meer dodelijke slachtoffers zal zorgen dan de bommen die worden gegooid. Wie beseft dat Jemen voor 90 procent afhankelijk is van de import van voedsel, begrijpt de ernst van de situatie.

Cruciaal voor het afwenden van de humanitaire crisis in Jemen is dan ook dat de desastreuze Saudische interventie stopt en de blokkade wordt opgeheven. Maar wie kijkt naar de opstelling van het Westen in dit conflict, ziet juist steun voor de rijke oliestaat. Dat is bizar.

Met name de Amerikanen en de Britten hebben de afgelopen twee jaar voor miljarden aan wapens geëxporteerd naar Saudi-Arabië. Een journalist van het Britse dagblad The Independent berekende dat maar liefst tien keer zoveel aan wapens is verscheept als er aan hulp aan Jemen is gegeven. Dat is hypocriet.

Wapenembargo

Nederland exporteert veel minder militair materieel naar Saudi-Arabië, maar het is onbegrijpelijk dat er überhaupt wordt verkocht aan deze Golfstaat. Een wapenembargo, tegen zowel Saudi-Arabië als de andere landen van de coalitie, zou een logischer reactie zijn op de ernstige oorlogsmisdaden.

De Verenigde Staten helpen de Saudi's daarnaast met het verzamelen van inlichtingen om doelen te bepalen en ook tanken Amerikaanse vliegtuigen straaljagers in de lucht bij zodat die nog meer dood en verderf kunnen zaaien. Op dit moment wordt binnen de Trump-regering zelfs serieus overwogen om de betrokkenheid bij de Saudische interventie verder te intensiveren.

Voor de burgers van Jemen voorspelt dit weinig goeds. Zij hebben geen behoefte aan meer bommen, maar juist aan een einde aan de luchtaanvallen, de blokkade en een staakt-het-vuren. Daarom moet het Westen, ook Nederland, breken met de steun aan de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Hopelijk kan de huidige media-aandacht daaraan bijdragen.


Dit artikel verscheen op 30 maart in Trouw


Betrokken SP'ers