opinie
Sadet Karabulut:

De kernwapens moeten nog steeds de wereld uit

Kernwapens zijn massavernietigingswapens en heel gevaarlijk: vernietiging van mens, dier en milieu ligt constant op de loer. De Nederlandse regering moet omwille van onze veiligheid gidsland worden voor een kernwapenvrije wereld. Dat kan door ondertekening van het afgelopen week gesloten VN verdrag voor een verbod op kernwapens. Niet alleen zal dit een duidelijke norm stellen voor de kernwapenstaten, het sluit ook aan bij de wens van de 122 landen in de VN vertegenwoordiging die het verdrag wèl hebben ondertekend.

Honderdenvijfendertig landen onderhandelden de afgelopen maanden over dit verdrag bij de Verenigde Naties in New York. Door toedoen van de vredesbeweging en het parlement, heeft het kabinet leiderschap getoond door als enige NAVO land, actief deel te nemen aan de onderhandelingen. Hiermee kan de NAVO doctrine dat leden van de NAVO niet voor een verbod van kernwapens zouden kunnen zijn ter discussie worden gesteld.

De gevaren die van kernwapens uitgaan zijn in de loop der jaren alleen maar gegroeid. Ze zijn sterker en vernietigender dan de kernwapens waarmee honderd duizenden mensen zijn gedood in Hiroshima en Nagasaki. De kans op het gebruik van kernwapens is reëel. De groeiende spanningen tussen de VS en Rusland, de VS en Noord-Korea en tussen India en Pakistan tonen dit. Allemaal kernwapenstaten die als eerste inzetten van kernwapens niet uitsluiten.

Hoezeer sommige kernwapenstaten en leiders ook willen vasthouden aan massavernietigingswapens als afschrikking, kernwapens hebben een vernietigende werking op de mensheid. Met kernwapens, wordt de wereld nog onveiliger. Wij kunnen de gevolgen van inzet en gebruik van kernwapens simpelweg niet aan. Het Internationale Rode Kruis, voorvechter van dit verdrag, benadrukt niet voor niets dat aan getroffenen geen adequate hulp kan worden geboden na een kernwapenexplosie. De keuze is tussen een kernwapenvrije wereld of vernietiging van een deel van de mensheid.

Van de bestaande afspraken over algehele nucleaire ontwapening komt niet veel terecht. Het aantal kernwapens mag in het verleden gereduceerd zijn van 70.000 naar 15.000, uitgespeeld zijn ze nog lang niet. Kernwapenstaten investeren miljarden in modernisering van hun kernwapenarsenaal (de VS voor zo’n 1000 (!) miljard dollar). Ook in Nederland zijn Amerikaanse kernwapens gestationeerd, die naar verwachting volgend jaar zullen worden gemoderniseerd. Terwijl deze al lang teruggestuurd hadden kunnen worden.

Wij hebben recht op informatie over wanneer de Amerikaanse kernwapens voor modernisering naar de VS teruggaan. Ondertekening van het verbodsverdrag is een mooie aanleiding om afspraken te maken met de Amerikanen over ‘no return’ van de Amerikaanse kernwapen. Nederland heeft zich moedig getoond door deelname aan de onderhandelingen. Nu dient de daad bij het woord gevoegd te worden door ondertekening van het mooie verbodsverdrag voor totale eliminatie van kernwapens.

Sadet Karabulut is Kamerlid voor de SP
Bram van Ojik is Kamerlid voor GroenLinks

Dit artikel verscheen op 15 juli in het Algemeen Dagblad.

Betrokken SP'ers