opinie
Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk:

Stop het geweld en erken een Palestijnse staat

Na de gruwelijke daden van Hamas zien we dat het Israëlische leger nu een bloedbad in Gaza aanricht. Dit geweld moet zo snel mogelijk stoppen. Er moet gewerkt worden aan een structurele oplossing van het conflict in Israël/Palestina. Erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat hoort daarbij, betogen Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk.

De walgelijke aanslagen en moordpartijen van Hamas op onschuldige burgers moeten keihard veroordeeld worden, ze kennen geen enkele rechtvaardiging. De gegijzelde Israëliërs moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. We leven enorm mee met hen en hun families.

Inmiddels zien we al twee weken genadeloze bombardementen van het Israëlische leger op Gaza. Het leed van ook hier zoveel onschuldige burgers is hartverscheurend. De Nederlandse regering gaf als reactie op de terreur door Hamas direct ‘onvoorwaardelijke steun’ aan Israël. Die opstelling roept met de dag meer vragen op. Want de inzet van het Israëlische leger is lang niet altijd in lijn met het internationaal recht. Dat stelt bijvoorbeeld dat burgerslachtoffers zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Ook het collectief straffen van een bevolking is niet toegestaan. Twee zaken waar het Israëlische leger zich schuldig aan maakt.

Meer dan twee miljoen inwoners van Gaza lopen groot gevaar om geraakt te worden door bombardementen. We zien dagelijks de beelden van kapotgeschoten woonwijken met veel doden, wanhopige mensen en bange kinderen. Door de blokkade van Gaza wordt slechts mondjesmaat hulp toegelaten. Primaire levensbehoeften als elektriciteit, water en medicijnen komen nauwelijks binnen en dit zorgt voor een humanitair drama.

Cruciaal is dat er nu een duurzaam staakt-het-vuren komt en dat er een eind komt aan het bloedvergieten. Dat de Palestijnen die niets met Hamas te maken hebben, de kans krijgen om in veiligheid te komen. Dat hulpgoederen worden toegelaten. De Nederlandse regering moet zich hier veel duidelijker en steviger voor inzetten.

Er worden nu op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd. Nederland heeft altijd de mond vol van de bestrijding daarvan, Den Haag is niet voor niets de stad van Vrede en Recht. De regering zou dus ook nu –zoals het altijd doet - moeten pleiten voor onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden.

Erkenning

We moeten ook kijken naar een structurele oplossing. Wat ons betreft is dat nu de erkenning van een Palestijnse staat, die automatisch voortvloeit uit een tweestaten-oplossing. Hierbij moeten de grenzen van voor 1967 zoveel mogelijk worden gevolgd, in overeenstemming met internationaal recht. Een Palestijnse staat moet dan een plek krijgen in de Gazastrook, de Westoever en Oost-Jeruzalem. Nederland kan dit doen, aangezien onze Grondwet van ons vraagt om de internationale rechtsorde te bevorderen.

Hoewel dit gevoelsmatig mogelijk verder weg voelt dan ooit, is het waarschijnlijk de meest kansrijke route om vrede dichterbij te brengen en de voedingsbodem voor nog meer terreur te verkleinen. Want zowel de inwoners van Israël als de Palestijnen hebben recht op een veilige leefomgeving zonder geweld.

Een van de hoofdoorzaken van de voortdurende crisis in het Midden-Oosten is de structurele onbalans tussen Israël en Palestina. Beide landen worden door een meerderheid van VN-lidstaten erkend, maar Israël bezet een groot deel van Palestina, maakt zich schuldig aan illegale nederzettingen en is heer en meester over de Palestijnse grenzen. Dat maakt dat het ene land de facto de baas is over het andere land en zorgt voor een structurele onbalans in de regio en een situatie van totale uitzichtloosheid van het Palestijnse volk. Wat helaas zorgt voor vruchtbare grond voor extremisme.

Door erkenning van Palestina te bepleiten, wordt expliciet bevestigd dat een tweestaten-oplossing de enige kans op een beëindiging van het conflict is en uitzicht biedt op duurzame vrede, gebaseerd op erkenning van beide staten als soeverein land. Een erkende Palestijnse staat zou volledige rechtsmacht over zijn grondgebied hebben, in plaats van Israël voortdurend de kans te geven van buitenaf te interveniëren. Voorwaarde voor een eigen staat voor Palestina is wederzijdse erkenning van het bestaansrecht. Israël moet Palestina erkennen, Palestina moet Israël erkennen.

Israël moet worden opgeroepen de volgens de VN illegale bezetting van Palestina te stoppen. De Palestijnse overheid heeft dan de bevoegdheid en de mogelijkheid de rechtsorde te herstellen. Een onafhankelijk Palestina heeft recht op volledige erkenning van nationale soevereiniteit en territoriale integriteit. Om die integriteit binnenlands ook waar te maken, zal Palestina zo spoedig mogelijk vrije parlementsverkiezingen moeten houden.

Maar liefst 138 van de 193 VN-landen zien de Palestijnse gebieden als een staat. Ook in Nederland is eerder door de regering gezegd dat het niet de vraag is óf, maar wanneer het daartoe overgaat. Wat ons betreft is het moment gekomen, daarom doen we dit voorstel dinsdag bij het Tweede Kamer debat over de Europese Top.

 

Dit opiniestuk verscheen op 23-10-2023 op Joop.nl

Betrokken SP'ers