opinie
Jasper van Dijk:

Studentenopstand is gerechtvaardigd

Jasper van Dijk

Studenten kwamen 5 februari in actie tegen de onrechtvaardige compensatie voor leenstelselstudenten die het nieuwe kabinet voorstelt. Natuurlijk is het goed dat het schuldenstelsel nu eindelijk eens wordt afgeschaft. Dit is goed nieuws voor aankomende studenten, want zij hoeven zich nu niet meer in torenhoge schulden te steken. Maar wat doet het kabinet met de studenten die tussen 2015 en 2023 hebben gestudeerd en zijn behandeld als proefkonijn voor een schuldenstelsel dat alleen maar heeft geleid tot hoge schulden, stress en mentale problemen bij studenten?

In 2015 werd door de VVD, PvdA, GroenLinks en D66 het leenstelsel ingevoerd. Het maakte een einde aan de basisbeurs. In plaats van dat studenten een vaste tegemoetkoming per maand kregen voor de kosten die ze tijdens hun studie maakten, moeten ze dit bedrag nu lenen. Dit mocht dan binnen 35 jaar terugbetaald worden, wat betekent dat studenten nog 35 jaar lang aan een schuld vastzaten. Een lekker begin voor je werkzame leven. Daar komt nu gelukkig een einde aan.

De 1 miljard die het nieuwe kabinet voorstelt voor compensatie voor de leenstelselgeneratie is een fooi. Ruim 1 miljoen studenten vallen onder het leenstelsel. Een simpele rekensom leert dat iedere leenstelselstudent dan ongeveer duizend euro aan compensatie gaat ontvangen. Dit is echt veel te weinig als je kijkt naar wat studenten aan schulden hebben moeten opbouwen. In het gunstige geval is deze duizend euro een maand huur of een half jaar collegegeld.

De totale studieschuld bedraagt 24,4 miljard en de gemiddelde studieschuld is 40.000 euro. Het moge duidelijk zijn dat dit slechts een gemiddelde is. Er zijn studenten die de 60.000 euro schuld aantikken. Een korting van duizend euro op deze gemiddelde schuld is een schijntje. In plaats van eerst bepalen wat rechtvaardige compensatie is en daarna er een bedrag aan verbinden, doet het kabinet het andersom. Het maakt eerst een bedrag vrij en gaat daarna pas kijken wat binnen dat bedrag een passende compensatie is. Het is tekenend voor dit kabinet, dat wel rechtvaardig wil zijn in woord en daad, maar als het wat gaat kosten dan doen ze het toch maar liever niet.

Dit kabinet smijt met geld. Tientallen miljarden worden uitgegeven om kinderopvang gratis te maken, iets te doen aan het klimaat en stikstof, woningbouw en onderwijs. Allemaal uitgaven die te rechtvaardigen zijn, maar studenten trekken weer aan het kortste eind en worden weer als melkkoe gezien. Na de langstudeerersdboete en het schuldenstelsel is het nu de compensatie waarop wordt beknibbeld. Studentenopstand is gerechtvaardigd.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers