opinie
Jasper van Dijk:

SP-fracties: pak juist nu de tweedeling aan

Jasper van Dijk

De tweedeling groeit als gevolg van de coronacrisis, stellen 15 burgemeesters deze week terecht. Met name de inwoners van achterstandswijken zijn de klos, maar ook mensen met weinig opleiding, met schulden of met een onzeker contract. Het zou oliedom zijn om deze groepen aan hun lot over te laten. Als we de KLM met miljarden kunnen redden, laten we dan ook deze mensen een steuntje in de rug geven.

Wetenschappers Van Bavel en Scheffer onderzochten welke gevolgen grote historische schokken zoals crises en oorlog hebben voor de verdeling van de welvaart. Zij publiceerden hier over in Trouw van 15 mei, en wat blijkt? Crises vergroten de ongelijkheid tenzij de overheid ingrijpt om dit tegen te gaan. De bankencrisis in 2008 vergrootte de ongelijkheid. De hulp en andere maatregelen zorgden er na de Tweede Wereldoorlog juist voor dat de ongelijkheid kleiner werd. Niet alleen de burgemeesters trekken nu aan de bel, ook Voedselbanken Nederland en allerhande armoedecoalities constateren een toename van de armoede. Moeten we nu al concluderen dat de coronacrisis de tweedeling in Nederland vergroot en de armoede verdiept? Waarschijnlijk wel, want de armoede verergert, schulden nemen toe, achterstandswijken gaan verder achteruit en wonen wordt steeds duurder.

Dit is geen toeval,  dit is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren dat er in heeft geresulteerd dat in het rijke Nederland 400.000 kinderen in armoede opgroeien, het aantal dakloze jongeren in 10 jaar is verdubbeld en het aantal miljonairs wederom is gegroeid. Flexibiliteit in de arbeidsmarkt wordt eenzijdig opgevangen door kwetsbare groepen. Groepen mensen met wat meer inkomen worden weggeduwd uit probleemwijken, waardoor een concentratie van armoede ontstaat. De huren en de kosten voor zorg en BTW zijn gestegen, maar de lonen stijgen niet mee met de economische groei.

Zonder investeringen om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan zal ook deze crisis de tweedeling vergroten. De burgemeesters vragen terecht aandacht voor achtergestelde groepen. Zorg dat door deze crisis niemand buiten de boot valt. Maak keuzes die ervoor zorgen dat alle Nederlanders mee profiteren van economische groei. Ahold maakte met Albert Heijn en bol.com tijdens de coronacrisis maar liefst 48% winst. Dikke winsten zijn er dus nog steeds, laten we die eerlijker verdelen. Dat kan als het kabinet zorgt voor hogere lonen, te beginnen met het minimumloon. Dat kan als we zorgen voor goede betaalbare huisvesting en leefbaarheid in de wijken. Door te zorgen dat de te hoge huren niet nóg verder stijgen.

Maar ook lokaal kan actie ondernomen worden: zorg dat gemeentelijke bezuinigingen niet gaan ten koste van (jeugd)zorg en kwetsbare groepen, investeer in achterstandswijken, help mensen met een laagdrempelige schuldhulpverlening, ga als gemeente in gesprek met verhuurders om ervoor te zorgen dat de huren niet verhoogd worden. En sluit je als gemeente aan bij de campagne om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Zo houden we niet alleen KLM in de lucht, maar zorgen we ook voor vaste grond onder de voeten van mensen die al zoveel klappen moesten opvangen.

 

Jasper van Dijk, SP-Kamerlid

Erik Flentge, SP-fractievoorzitter Amsterdam

Gerrie Elfrink, SP-fractievoorzitter Arnhem

Bas Maes, SP-fractievoorzitter Breda

Lesley Arp, SP-fractievoorzitter Den Haag

Murat Memis, SP-fractievoorzitter Eindhoven

Jimmy Dijk, SP-fractievoorzitter Groningen

Ron Meyer, SP-fractievoorzitter Heerlen

Alexander Sprong, SP-fractievoorzitter Lelystad

Martijn Stekelenburg, SP-fractievoorzitter Nieuwegein

Aart van Zevenbergen, SP-fractievoorzitter Rotterdam

Helma Oostelbos, SP-fractievoorzitter Tilburg

Tim Schipper, SP-fractievoorzitter Utrecht

Patrick Zoomermeijer, SP-fractievoorzitter Zaanstad

 

Dit artikel verscheen op 20 juni 2020 ook op Joop.nl.

 


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers