Bekende gezichten Oud-fractievoorzitter Europees Parlement

Dennis de Jong

'Socialer, democratischer, menselijker.'

Dennis de Jong

Meer over Dennis

De wieg van Dennis de Jong stond in 1955 in Delft. Hij studeerde publiek en privaatrecht en politieke economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verkreeg daarna zijn M.A. politieke wetenschappen en internationale betrekkingen aan de New School for Social Research in New York. In Maastricht promoveerde hij in 2000 op het onderwerp “Godsdienstvrijheid in de Verenigde Naties”. Dennis werkte tussen 2002 en 2009 als speciaal adviseur mensenrechten en goed bestuur voor Buitenlandse Zaken. Hij was betrokken bij onderhandelingen in de VN en de OESO over de bestrijding van corruptie en was verder actief in de strijd tegen mensenhandel en verdwijningen.

Uit eigen ervaring zeg ik: Déze Europese Unie moet echt op de schop. Eurocratische bemoeizucht gekoppeld aan de neoliberale agenda van de grote bedrijven bepalen nu het beeld.

Tussen 1999 tot 2002 werkte Dennis de Jong voor het ministerie van Justitie aan corruptiebestrijding en integriteitshandhaving. Het managen van een groot internationaal anticorruptiecongres vormt een hoogtepunt uit die tijd. Vlak daarvoor organiseerde De Jong een internationaal seminar over migratie. Toen hij als justitieadviseur werkte voor de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU in Brussel (1996-1998), brachten asiel, migratie en grenscontroles hem vaak in contact met mensenrechtenorganisaties.

Wat me als mens goed doet? Nou heel gewoon, als ik een actie van bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs meemaak, luister naar de verhalen die je dan meekrijgt en er dan vervolgens in Brussel mee aan de slag kan gaan. Daar doe je het voor.

Midden jaren negentig, toen duidelijk werd dat de EU zich ging bezighouden met asiel en immigratie, werkte Dennis als pionier op dit gebied voor de Europese Commissie in Brussel. Hij schreef toen onder meer het rapport van de Commissie dat lange tijd als het belangrijkste EU-beleidsstuk hierover werd gezien. Daarvoor werkte hij in Nederland bij de ministeries van Justitie (1987-1993) en Sociale Zaken (1983-1987). In 1997 startte hij zijn carrière bij Buitenlandse Zaken. Tussen juni 2009 en mei 2019 was Dennis de Jong de SP-fractievoorzitter in het Europees Parlement.

Dennis de Jong op SP.nl