Weg en auto
Verkeer

Weg en auto

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op ons openbaar vervoer, waardoor veel mensen de auto in zijn gejaagd. En bovendien, als je in de regio woont, verpleegkundige met onregelmatige diensten bent of schilder bent met een eigen bedrijf, dan heb je vaak überhaupt geen andere keuze dan de auto te nemen. De SP wil hen niet opzadelen met extra hoge lasten.

Er worden miljarden uitgegeven aan onze infrastructuur, maar een veel te groot deel daarvan gaat nog steeds naar nieuwe asfaltprojecten. In plaats van ervoor te zorgen dat het bestaande wegennet dat wij hebben beter wordt benut, bijvoorbeeld door te investeren in alternatieven zoals vrachtverkeer met binnenvaart en personenverkeer met openbaar vervoer, wordt belastinggeld besteed aan alsmaar bredere snelwegen. De SP wil dat er eerst geïnvesteerd wordt in goed en betaalbaar openbaar vervoer in alle delen van ons land, zodat mensen een daadwerkelijk alternatief krijgen voor de auto, voordat we over rekeningrijden na willen denken.