KLM
Verkeer en openbaar vervoer

Schonere luchtvaart en KLM in eigen handen

Vliegen moet voortaan schoner, door vervuilende en lawaaierige vliegtuigen te weren. Vliegen moet ook eerlijker, door mensen die heel veel vliegen meer te laten betalen voor de CO2-uitstoot, zonder vliegen voor anderen die eens per jaar op vakantie gaan onbetaalbaar te maken. De luchtvaart in Nederland moet krimpen en het vliegaanbod moet meer worden afgestemd op de regionale behoefte. Toekomstige groei van Schiphol door de opening van Lelystad Airport of het starten met nieuwe vliegroutes wijst de SP af.

 

 

 

Feiten en cijfers

De overheid was bereid om voor maar liefst 3,4 miljard euro de portemonnee te trekken voor het overeind houden van KLM in de coronacrisis.

Veertig procent van de vluchten in Nederland wordt gemaakt door acht procent van de bevolking.

Bijna veertig procent van de passagiers op Schiphol bestaat uit overstappers. Overstappers zijn vrijgesteld van vliegbelasting.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. Om KLM in de coronacrisis overeind te houden heeft het bedrijf voor miljarden aan leningen en overheidssteun gekregen. Als een organisatie niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt. In ruil voor staatssteun moet de overheid altijd zoveel mogelijk invloed krijgen en wat de SP betreft was en is nationalisatie van KLM de manier.
  2. Er komt niet méér, maar minder vliegverkeer, ook op Schiphol. Het plan om het aantal vliegbewegingen vanaf Schiphol te beperken moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
  3. Vervuilende en lawaaierige vliegtuigen worden geweerd en we stimuleren het gebruik van modernere en relatief stille vliegtuigen. In Europees verband werken we aan het invoeren van kortere luchtroutes om CO2 te besparen. Ook moeten er op Europees niveau afspraken worden gemaakt om de luchtvaart bij te laten dragen aan internationale klimaatdoelstellingen. Privévluchten worden op Nederlandse luchthavens niet meer toegestaan.
  4. We eisen dat vliegen minder vervuilend wordt, onder meer door synthetische kerosine te gebruiken en elektrisch taxiën verplicht te stellen. We voeren een kerosinebelasting in om de luchtvaartsector te prikkelen tot verduurzaming. Om de werkdruk voor werkers te verlichten en hinder in de omgeving te beperken moet het aantal vluchten ook omlaag.
  5. We willen geen vliegtaks voor mensen die eens per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, wel een extra taks voor veelvliegers. De SP wil namelijk geen duurdere vliegtickets voor gezinnen die eens per jaar vliegen om op vakantie te kunnen. We stellen daarom voor om de kleine groep veelvliegers, veelal zakelijke reizigers, meer te laten betalen om te vliegen. Ook transferpassagiers moeten vliegbelasting gaan betalen.
  6. Vliegreizen over korte afstanden mogen niet meer goedkoper zijn dan reizen per trein met dezelfde bestemming. Vliegen binnen 750 kilometer maken we minder aantrekkelijk. De opbrengst van de vliegbelasting moet worden ingezet om het grensoverschrijdende treinverkeer beter en betaalbaarder te maken. De trein wordt daarmee binnen Europa hét alternatief voor het vliegtuig.
  7. Er zijn grote en terechte zorgen van de bewoners over de uitbreiding van luchthaven Lelystad. De groei van het vliegveld gaat voor meer overlast en vervuiling zorgen. Lelystad Airport gaat niet open en er komen geen nieuwe aanvliegroutes voor Schiphol.
  8. We stoppen onmiddellijk met nachtvluchten zoals al toegezegd door Schiphol maar niet uitgevoerd. De hub-functie van Schiphol moet worden afgebouwd. Er komt een verbod op het vliegen met privéjets.
  9. We kijken kritisch naar de noodzaak van het uitbreiden dan wel inkrimpen van andere regionale vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport en vliegveld Eindhoven, en stellen desnoods een plan van aanpak op voor de geluids- en andere overlast die door deze luchthavens geproduceerd wordt. Uiteraard is behoud van werkgelegenheid onderdeel van zulke plannen. Tevens spannen we ons in voor afspraken met de NAVO over stillere, schonere motoren voor de AWACS vliegtuigen.
  10. De werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart staat onder druk, door de opkomst van prijsvechters. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven die gebruik maken van dubieuze arbeidscontracten, schijnzelfstandigheid of staatssteun leggen we aan banden. Krimp van luchtvaart mag niet leiden tot gedwongen ontslagen.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.