Met Tiny Kox verlaat een SP-monument de Eerste Kamer

Het afscheid van Tiny Kox als lid van de Eerste Kamer op 13 februari is een goed moment om stil te staan bij zijn verdiensten voor het land en de SP. Want die zijn groot. Heel groot.

Als actieve Tilburgse SP’er maakte Tiny in 1981 de overstap van coördinator van de plaatselijke Rechtswinkel naar een baan bij de toen nog heel kleine SP. Op allerlei plekken heeft hij sindsdien de partij in ideologisch, organisatorisch en politiek opzicht vooruit geholpen. Een samenvatting van 43 jaar bevlogenheid in vier grote stappen.

1981 – 1994 Tiny als hoofdredacteur van de Tribune

In de tijd vóór Internet en vóór de landelijke doorbraak van de SP was de Tribune het middel bij uitstek om mensen kennis te laten maken met de partij. SP’ers colporteerden er op grote schaal mee en dus moest het blad aantrekkelijk genoeg zijn om verkocht te kunnen worden en interessant genoeg om ook een volgende uitgave te willen lezen. In de kleine SP-organisatie zat de hoofdredacteur de afdelingen achter de broek om verslagen van de acties te leveren en schreef hij zelf de meeste artikelen. De gestaag groeiende oplage bewees dat er kwaliteit geleverd werd.

1993 – 2003 Tiny als algemeen secretaris

Op Wikipedia staat het heel treffend: ‘Marijnissen en Kox leidden de ombouw van de SP van kleine linkse splinter tot een modern-socialistische volkspartij.’ Onder leiding van Jan Marijnissen als boegbeeld en Tiny Kox op de achtergrond kwam de SP tot grote bloei. De algemeen secretaris had de dagelijkse leiding van de partij, stond de afdelingen bij, organiseerde de congressen en partijraden en was campagneleider bij de verkiezingen. Ook zat Tiny in de programma- en kandidatencommissies en heeft hij cruciale bijdragen geleverd aan scholingsmateriaal, het beginselprogramma ‘Heel de Mens’ en andere documenten die de ideologie van de SP vastleggen.

2003 - 2024 Tiny als senator

Op meerdere momenten schreef Tiny geschiedenis in de Eerste Kamer. Samen met PvdA en ChristenUnie nam hij het initiatief tot het eerste parlementaire onderzoek door de Eerste Kamer, over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. En in 2020 nam de senaat voor het eerst in 145 jaar een motie van afkeuring aan. De indiener was Tiny Kox en het slachtoffer minister Ollongren die weigerde eerder aangenomen moties uit te voeren waarin uitgesproken was dat de huren van sociale huurwoningen bevroren moeten worden. Andere wapenfeiten zijn bijvoorbeeld de aangenomen motie die de regering opriep tot een structureel betere beloning van zorgwerkers en de aanhoudende aandacht van Tiny voor het meetbaar terugdringen van de armoede onder kinderen.

2003 – 2023 Tiny in Europa

In zijn tijd als algemeen secretaris vielen de contacten met buitenlandse zusterpartijen van de SP al onder Tiny en vanaf zijn intrede in de Eerste Kamer keek hij ook als parlementariër veelvuldig over de grens. Hij maakte vanaf 2003 deel uit van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en leidde waarnemingsmissies van de Raad naar verkiezingen in Bosnië, Rusland, Turkije en Georgië. In 2011 stemde de assemblee in met zijn voorstel de Palestijnse Wetgevende Raad de status te geven van ‘partner voor democratie’ en een delegatie uit Palestina als waarnemer toe te laten tot de vergaderingen.

In januari 2022 werd Tiny gekozen tot president van de Assemblee om meteen te maken te krijgen met de Russische inval in Oekraïne. Onder zijn voorzitterschap werd Rusland vervolgens uit de Raad van Europa gezet.

Tiny Kox: een van de pijlers onder het gebouw van de SP.

Tiny Kox tijdens het afscheid van de Eerste kamer met zijn opvolger Lies van Aelst.

Betrokken SP'ers