nieuws

Rechtsstaat beste in handen bij de SP blijkt uit onderzoek van advocaten

Michiel van Nispen

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft de verkiezingsprogramma’s van alle partijen naast elkaar gelegd. Als enige partij krijgt de SP enkel een positieve beoordeling als het gaat om voorstellen die de rechtsstaat versterken. Bij andere partijen zijn er ook plannen en ideeën in de verkiezingsprogramma’s die mogelijk risico’s vormen voor de rechtsstaat of die zelfs regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. SP-Kamerlid en kandidaat Tweede Kamerlid Michiel van Nispen is blij met deze beoordeling door de advocaten: ‘Wij hebben als SP de afgelopen jaren hard gewerkt om de rechtsstaat te beschermen. Bijvoorbeeld door samen op te trekken met de sociaal advocaten voor een betere vergoeding. Door boven tafel te krijgen hoe de ouders en kinderen in het toeslagenschandaal door de staat behandeld werden. En ook onze strijd om je recht halen goedkoper en toegankelijker te maken, onder andere door ons initiatief voor de Huizen van het Recht. Ik ben blij dat de advocaten ook inzien dat de rechtsstaat in goede handen is bij de SP.’ 

De Nederlandse Orde van Advocaten is de organisatie waar alle advocaten in Nederland lid van zijn. De NOvA stel de beroepsregels vast en zorgt voor het toezicht op de advocatuur en is daarmee de grootste en belangrijkste advocatenorganisatie van ons land. 

Betrokken SP'ers