Succes: Regering moet Chemours aansprakelijk stellen

Dankzij een aangenomen voorstel van de SP en de Partij voor de Dieren moet de regering Chemours aansprakelijk stellen voor de kosten van de PFAS-vervuiling die zijn veroorzaakt door het bedrijf. Bijvoorbeeld kosten voor onderzoeken en bodemvervuiling. Dit voorstel borduurt voort op de uitspraak in een rechtszaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hadden aangespannen tegen Chemours. De rechter oordeelde eind september dat het bedrijf aansprakelijk is voor milieuschade door PFAS. Daardoor is de weg naar een schadevergoedingsprocedure voor deze gemeenten nu vrij.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Dit is een doorbraak in de aanpak van grote vervuilers. Niet langer bepalen, maar betalen. Meer stappen zijn hard nodig. Zo pleiten wij ook voor een gezondheidsonderzoek voor omwonenden, strengere milieuwetgeving, strenger toezicht en hogere boetes.'

'Deze rechterlijke uitspraak is baanbrekend. Chemours moet gaan betalen voor de schade die ze hebben aangericht', zegt PvdD-Kamerlid Eva Van Esch hierover.

Het aangenomen voorstel in de Tweede Kamer zorgt er nu voor dat Chemours niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook landelijk moet opdraaien voor de kosten die zijn gemaakt vanwege PFAS-vervuiling door het bedrijf.

Betrokken SP'ers