Nieuwe SP-successen in oplossen van toeslagenschandaal

Nicole Temmink

Het herstel van het toeslagenschandaal door het demissionaire kabinet loopt zó slecht dat het een nieuw schandaal is geworden. Tot grote frustratie van SP-Kamerlid Nicole Temmink was er aan de kant van het kabinet geen enkele beweging om de zaken anders aan te gaan pakken. Vlak voordat de Tweede Kamer met reces ging vorige week heeft Temmink toch nog steun van de Tweede Kamer gekregen voor een paar belangrijke voorstellen.

De deadline voor gedupeerde ouders om zich aan te melden bij de organisatie verantwoordelijk voor het oplossen van het schandaal, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, was 31 december 2023. De Tweede Kamer steunt de SP en heeft de deadline geschrapt. ‘Er zijn nog duizenden ouders die zich niet hebben gemeld. En waarom zou je jezelf aan willen melden, als je ziet wat voor bende de Belastingdienst ervan heeft gemaakt? Dankzij een voorstel van de SP wordt die deadline geschrapt, zodat ouders nu meer tijd hebben om zich aan te melden als gedupeerde’, aldus Temmink.

Een ander aangenomen voorstel regelt dat de kinderen van gedupeerde ouders voortaan ook compensatie kunnen krijgen voor hun schulden van DUO. Veel kinderen hebben schulden op zich genomen om hun ouders financieel te ondersteunen, door maximaal te lenen bij DUO tijdens hun studie. Temmink: ‘Zij zitten nu met enorm hoge studieschulden. De staatssecretaris van Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, heeft echter aangegeven deze schulden niet te willen compenseren. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat DUO-schulden van kinderen van gedupeerde ouders niet meer categorisch uitgesloten worden. Deze is ook aangenomen. En terecht, bizar dat jonge mensen nu voor een tweede keer gepakt worden. Eerst pakt de overheid hun jeugd af en nu wilde de overheid hen ook nog eens in de schulden laten zitten.’

Betrokken SP'ers