nieuws

Onacceptabel dat kabinet armoede laat toenemen

Het aantal mensen in armoede stijgt volgend jaar opnieuw. SP-leider Marijnissen: ‘Dit demissionaire kabinet komt haar beloftes niet na, lost geen probleem op en blijft pleisters plakken. Wij willen structurele oplossingen, zodat mensen beter rond kunnen komen. Een minimumloon van 16 euro, afschaffen van het eigen risico, goedkopere boodschappen en openbaar vervoer en een lagere energierekening. Dit betalen we door de winsten van grote bedrijven eerlijk te belasten, net als de superrijken. Een logische keuze, aangezien er vorig meer dan 300 miljard euro winst gemaakt werd en het aantal miljonairs in Nederland groeit. Door grote bedrijven en de superrijken extra te belasten kunnen we de kosten voor mensen verlagen en de inkomens verhogen. De SP zal hier tijdens de algemene politieke beschouwingen voorstellen voor doen’.

Het is goed nieuws dat de bezuinigingen op de ouderenzorg onder druk van zorgverleners en de SP deels van tafel zijn. ‘Maar de SP wil dat alle bezuinigingen op de zorg van tafel gaan en we kiezen voor investeringen zodat we onze zorg weer op kunnen bouwen. Sloop de markt uit de zorg, zodat zorgverleners weer fatsoenlijk hun werk kunnen doen’, zegt Marijnissen. Om deze boodschap kracht bij te zetten, namen Tweede Kamerleden van de SP een zorgverlener mee als hun gast naar de Troonrede.

Op het Prinsjesdagprotest in Den Haag - georganiseerd door de SP - kwamen dit weekend ook al tweeduizend mensen samen op voor een eerlijk Nederland. Hun boodschap: Het is tijd om Nederland weer op te bouwen!

Zorgverleners samen met Kamerleden van de SP voor de Troonrede

Betrokken SP'ers