nieuws

De kosten moeten omlaag

De kosten moeten omlaag en de bezuinigingen op de zorg van tafel. Dat was de inzet van de SP tijdens deze Algemene Beschouwingen met een demissionair kabinet. Gelukkig hebben we een paar concrete resultaten kunnen boeken, zoals het niet nog verder verhogen van de prijzen aan de pomp, het openbaar vervoer en de energierekening, maar er moet veel meer gebeuren. Helaas wil een meerderheid van deze Tweede Kamer ook nog steeds de bezuinigingen op de ouderenzorg doorzetten.

SP-leider Marijnissen: ‘Het dagelijks leven is veel te duur geworden. Als er niks zou gebeuren zouden volgens berekeningen een miljoen mensen in armoede belanden. Daarom is gelukkig voor de zomer het SP-voorstel aangenomen om in te grijpen en moest het demissionaire kabinet met maatregelen komen. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren! Het is daarom goed dat het minimumloon wat omhoog gaat en ons voorstel is aangenomen om werk te maken van winstdeling, zodat de grote winsten die bedrijven maken niet meer verdeeld worden onder de aandeelhouders, maar onder de mensen die ervoor gewerkt hebben.’

Ook ging het tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de zorg. Samen met zorgverleners maakt de SP zich hard voor investeringen in de zorg, in plaats van bezuinigingen. Tijdens het PrinsjesdagProtest kwamen zorgverleners samen met de SP in actie en op Prinsjesdag gingen zorgverleners mee met de SP-Kamerleden naar de Troonrede.

Marijnissen: ‘Een deel van de bezuinigingen zijn nu van tafel gehaald. Dus dat is een belangrijk resultaat en een compliment aan al die zorgverleners die hier actie voor hebben gevoerd. Maar we zijn er nog niet. Er moet geïnvesteerd worden in de zorg. Daar blijven we ons hard voor maken. De tekorten in de zorg zijn nu al zo groot. Er moet meer waardering zijn voor onze zorgverleners.’

Een voorstel van de SP werd aangenomen om ‘private equity’ van onze huisartsen weg te houden. ‘Dit is goed nieuws. Dit zijn commerciële partijen die alleen maar uit zijn op winst maken en huisartsenpraktijken opkopen. Dit soort figuren hebben wat ons betreft niks in onze zorg te zoeken. Geld voor zorg moet naar zorg’.

De SP diende ook een voorstel in om het riante salaris van Tweede Kamerleden te verlagen, en dat geld te investeren in kinderen in armoede. ‘Volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer beslissen over de kosten en inkomens van mensen, ze hebben de mond vol van bestaanszekerheid, maar verdienen ondertussen zelf 124.000 euro bruto per jaar. SP-volksvertegenwoordigers dragen daarvan een groot deel af. Nu stelden we voor om de salarissen van álle Tweede Kamerleden met 30 procent te verlagen. Dit geld kan goed gebruikt worden om de 200.000 kinderen die in armoede leven met de feestdagen een cadeau te geven.’

Dit voorstel werd door de Tweede Kamerleden verworpen. ‘Jammer en ook typisch,’ aldus Marijnissen die vindt dat de salarissen van politici omlaag moeten.

Betrokken SP'ers