nieuws

Van Dijk: Besluit over levering van F-16’s ongepast

Jasper van Dijk

'Het besluit van demissionair premier Rutte om F-16’s aan Oekraïne te leveren is ongepast en ondemocratisch.' Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'De levering van F16’s aan Oekraïne is een ingrijpend besluit. Dat kan een demissionaire regering niet nemen zonder uitgebreid debat met de Tweede Kamer.'

De oorlog van Poetin tegen Oekraïne is volstrekt onrechtvaardig en het is volkomen begrijpelijk dat Oekraïne zich daartegen verdedigt. Tegelijk moet elk besluit vanuit Nederland om wapens te leveren zorgvuldig genomen worden. 'De mededeling van Rutte dat hij nu F-16’s gaat leveren is dan ook zeer ongepast. Daarvoor moet eerst een uitgebreid debat worden gevoerd met de Tweede Kamer, zeker nu de regering demissionair is', aldus Van Dijk.

Het sturen van F-16’s brengt grote risico’s met zich mee. De straaljagers kunnen in korte tijd grote afstanden afleggen en aanvallen uitvoeren op Russisch grondgebied. Dat kan tot een flinke escalatie van de oorlog leiden waarbij het gebruik van kernwapens niet is uitgesloten. Van Dijk heeft om die reden onderstaande Kamervragen gesteld.

  1. Is het juist dat u vandaag heeft besloten om F16’s te leveren aan Oekraïne?
  2. Waarom legt u een dergelijk ingrijpend besluit niet eerst voor aan de Kamer? 
  3. Om hoeveel toestellen gaat het? 
  4. Welke afspraken zijn gemaakt over de inzet van de straaljagers? Mogen zij worden ingezet op Russisch grondgebied? 
  5. Hoe wordt met dit besluit voorkomen dat de oorlog verder escaleert? 
  6. Deelt u de mening dat dit besluit eerst aan de Kamer moet worden voorgelegd, alleen al vanwege de demissionaire status van de regering? 

Betrokken SP'ers