Voorstel aangenomen om daken met zonnepanelen veiliger te maken

Steeds meer daken hebben zonnepanelen. Maar de regels voor brandveiligheid zijn op dit moment onvoldoende. Daardoor ontstaan onveilige situaties, voor bewoners en voor omwonenden. Een voorstel van de SP om daar wat aan te doen is aangenomen in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Iedereen moet in een veilig huis kunnen wonen, en daarom is het zo belangrijk dat dit nu wordt opgelost. De brand in Arnhem liet zien welke gevolgen dit kan hebben, en we kunnen niet wachten totdat er weer een brand is. Hier moeten we nu mee aan de slag, en we zijn daarom blij dat dit voorstel is aangenomen.'

De huidige regelgeving om de verspreiding van brand tegen te gaan geldt nu niet voor de ‘schil’ van de woning, zoals dus voor zonnepanelen. Zelfs al zijn zonnepanelen op zichzelf veilig, dan kan het zijn dat het op een bepaalde manier is gemonteerd dat het huis daardoor niet meer brandveilig is. Bij de recente brand in Arnhem bleek bijvoorbeeld dat het de brandweer veel moeite kostte om de brand te blussen door de manier waarop de zonnepanelen waren gelegd, terwijl de brand zelf niet door de zonnepanelen, maar op een andere plek in huis, was ontstaan.

Bij een brand kunnen ook glasdeeltjes van zonnepanelen in de wijde omtrek terechtkomen. Hier gaat elke gemeente anders mee om. Met dit voorstel komt hier een landelijk protocol voor, en op deze manier worden woningen en de omgeving veiliger.

 

Betrokken SP'ers