nieuws

Pensioen-actievoerders roepen Eerste Kamer op: doe het niet!

Vanmorgen voerden honderden mensen samen met de SP, pensioen- en ouderenorganisaties en anders politieke partijen actie bij de Eerste Kamer tegen de pensioenwet. ‘Dit casinopensioen maakt de pensioenen onzekerder. Daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. En het is ongrondwettig. Daarom zeggen wij: doe het niet!’ zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Vanavond wordt er gestemd over de nieuwe pensoenwet.

Er zijn veel bezwaren tegen deze wet die de pensioenen onzekerder maakt. Hoogleraren spraken zich gisteren ook uit tegen deze wet, omdat deze ongrondwettig is. Voor het aannemen van deze wet is een tweederde meerderheid nodig in zowel de Tweede en de Eerste Kamer. SP-senator Tiny Kox maakte eerder al om deze reden bezwaar tegen de behandeling van deze wet.

‘Vandaag stemt de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Tenminste: als minister Schouten van Pensioenen haar wet niet alsnog intrekt of vraagt om de stemming daarover aan te houden. Daar is immers alle reden toe, nu drie hoogleraren staatsrecht mede op mijn verzoek, adviseren om niet op deze manier met deze wet door te gaan. Zij delen de stelling die ik in het pensioendebat heb ingenomen dat deze wet alleen met twee-derde meerderheid kan worden aangenomen,’ aldus Kox.

Verschillende economen, juristen, het College voor de Rechten van de Mens en ouderenorganisaties die honderdduizenden leden vertegenwoordigen hebben eerder al laten zien dat deze wet van geen kant deugt. De SP verzet zich daarom samen met andere partijen al vanaf het begin tegen dit casinopensioen.

Betrokken SP'ers