nieuws

Van Nispen wil reddingsplan voor de sport

De SP heeft in het debat over de sportbegroting voorgesteld dat sportverenigingen en voorzieningen zoals zwembaden niet gesloten zullen worden als gevolg van de gestegen energietarieven. Er moet een reddingsplan komen voor de sport, vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Waar de minister nu mee komt is echt te weinig. Als het kabinet nu niet ingrijpt dan sta je toe dat een deel van onze prachtige sport het niet redt deze winter. Kinderen die niet meer naar de club kunnen, vrijwilligers die afhaken, gemeenschappen zonder vereniging, ik vind dat echt ondenkbaar. Dat is een enorme kapitaalvernietiging en veel schadelijker en duurder voor de samenleving dan nu voldoende ingrijpen om ze de winter door te helpen.'

Daarnaast kwam de SP met voorstellen over het herinvoeren van het schoolzwemmen, meer buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, speeltuinen waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen, betaalbare sport voor iedereen, wettelijke verankering van sport als publieke voorziening in een sportwet en voorstellen voor mensen met een beperking en de vergoeding van sporthulpmiddelen. Van Nispen toonde zich ontevreden over de voortgang van het sportbeleid: ‘De minister lijkt de urgentie niet te zien van voldoende betaalbare sport- en beweegmogelijkheden voor iedereen. Dat vind ik kwalijk voor een minister voor sport. Ik vind echt dat de minister meer moet gaan doen, voor de sport, anders staat deze minister de vooruitgang in de weg.’

Daar kwam volgens Van Nispen nog bij dat minister Helder, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, de Tweede Kamer niet serieus lijkt te nemen. ‘We hebben al eerder voorstellen ingediend die ook zijn aangenomen door een meerderheid, die nu niet worden uitgevoerd. Daarover hadden we een fel inhoudelijk debat. Dat debat, waarin de minister haar sportbegroting verdedigde, wilde de minister onderbreken omdat ze weg moest. Notabene voor het bezoeken van een WK-wedstrijd in Qatar, waarvan een meerderheid van de Tweede Kamer nu juist had gezegd dat daar géén regeringsafvaardiging naar toe moest gaan. Ik vind dat een schoffering van de Kamer. We willen een échte minister voor sport, die de democratie serieus neemt en zich met hart en ziel inzet voor de belangen van de sport. Dat doet deze minister nu niet.’

Betrokken SP'ers