SP-succes: Schadeloosstelling watersnoodramp Limburg en Brabant moet zo snel mogelijk

In juli 2021 zorgde een watersnoodramp voor veel schade in Limburg en Noord-Brabant. Nog altijd zijn er gedupeerden die moeten wachten op schadevergoeding. De motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman die het kabinet oproept om alles op alles te zetten om de schadeafhandeling nog dit kalenderjaar af te ronden is vandaag met zeer brede steun aangenomen door de Tweede Kamer.

Beckerman: 'Weer is het kabinet te traag in het afhandelen van schade van mensen. Nu is het de watersnoodramp, maar we zien het ook bij de afhandeling van de bevingsramp in Groningen en bij de ouders van het toeslagenschandaal. 16 maanden na de ramp is nog steeds niet iedereen schadeloosgesteld, dat is niet te verkroppen. Goed dat de Tweede Kamer nu de druk op het kabinet opvoert om tempo te maken.'

 

Betrokken SP'ers