nieuws

SP-Succes: Meer invloed voor werknemers

Dinsdag zijn twee voorstellen van de SP aangenomen om de positie van werknemers binnen ondernemingen te versterken wanneer er sprake is van dreigende financiële problemen bij de onderneming. SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat werknemers het fundament zijn onder elke onderneming, daarom zouden zij centraal moeten staan bij een mogelijk faillissement en zouden ze ook veel meer betrokken moeten worden bij een aanstaand faillissement.

Werknemers op de werkvloer weten vaak als geen ander hoe iets beter of efficiënter kan. Van Nispen: ‘Toch zien we nu nog te vaak dat ondernemingen de werknemersvertegenwoordigingen (bijvoorbeeld de ondernemingsraad) niet of niet tijdig informeren bij een belabberde financiële situatie of een naderend faillissement van de onderneming. Door twee voorstellen van de SP die dinsdag zijn aangenomen, komt daar verandering in.’

Het bestuur van de onderneming heeft primair de plicht op grond van het vennootschapsrecht om haar werknemers te informeren, maar als het bestuur dit niet doet, dan ziet de SP ook een rol voor andere betrokkenen. Accountants en belastingadviseurs zien namelijk soms ook al aan de cijfers dat het niet goed gaat met een onderneming. Zij zijn nu nog niet verplicht om hun bevindingen ook te rapporteren aan de ondernemingsraad. Met het eerste voorstel van de SP dat vandaag is aangenomen verandert dat. Als accountants en belastingadviseurs constateren dat een onderneming in een dreigende, slechte financiële positie verkeert, worden zij verplicht om rechtstreeks aan Ondernemingsraden te rapporteren.

Ook een ander voorstel dat vandaag is aangenomen geeft werknemers een belangrijkere positie. Indien zogenaamde gekwalificeerde schuldeisers (denk bijvoorbeeld aan banken die een hypotheek hebben verstrekt) namelijk constateren dat een onderneming in een dreigende of slechte financiële positie verkeert dan moeten zij rechtstreeks aan ondernemingsraden gaan rapporteren.

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers