nieuws

Schaf de winstbelasting voor woningcorporaties af

Woningcorporaties zijn geen bedrijven en daarom horen zij geen extra belasting te betalen die bedoeld is voor belastingontwijkende multinationals. Dit voorstel doet SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de begroting wonen. Woningcorporaties zijn instellingen die door de minister worden toegelaten om onze volkshuisvesting te regelen, en zij zouden zich bezig moeten houden met het verlagen van de huren, verbetering en verduurzaming van woningen en nieuwbouw. Beckerman: 'Minister de Jonge noemt wonen een recht, zegt terug te willen naar volkshuisvesting, maar legt corporaties een winstbelasting op die even hoog is als de verhuurderheffing in 2016. We weten hoe desastreus de gevolgen van die heffing waren. Onder andere minder nieuwbouw en hogere huren waren het gevolg.'

De winstbelasting voor woningcorporaties bedroeg in 2012 slechts 5 miljoen euro en in 2023 betalen zij tussen de 1 en 1,1 miljard. Minister de Jonge belast net als bij de verhuurderheffing met name sociale huurders. 'De minister maakt het woningcorporaties nog steeds erg moeilijk om alle opgaven te realiseren. Op deze manier zullen we nooit uit de wooncrisis komen.' Dat de winstbelasting zo enorm gegroeid is, heeft onder andere te maken met een rentebeperkingsmaatregel. Deze maatregel is eigenlijk bedoeld om sprinkhaanbedrijven en brievenbusfirma’s die belastingbetaling ontwijken aan te pakken. Maar deze maatregel raakt onze volkshuisvesting extra hard, terwijl die bedrijven nog steeds de belastingbetaling kunnen ontwijken.

Met de huidige rentestand, de aangepaste tarieven voor de winstbelasting en de verdere renteaftrekbeperking loopt de winstbelasting volgens AEDES op naar 1,3-1,5 miljard euro in 2025. Beckerman: 'Als we stoppen met woningcorporaties, en daarmee huurders, te belasten alsof ze bedrijven zijn kan geld van huurders gebruikt worden voor huurders. Dit geld is nodig voor de zo noodzakelijke bouw, het verlagen van de huren en het verbeteren en verduurzamen van woningen.' Veel Europese landen hebben hun aanbieders van betaalbare woningen uitgezonderd voor deze winstbelasting. 'Ik zal er alles aan doen om deze winstbelasting net als elders in Europa van tafel te halen.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers