nieuws

Reguleren arbeidsmigratie is nodig

'Om grip te krijgen op migratie moet dit kabinet beginnen met het reguleren van arbeidsmigratie', zei Lilian Marijnissen bij Op1. Door te stoppen met ongebreidelde arbeidsmigratie kunnen we een eind maken aan de vreselijke situaties waarin veel arbeidsmigranten wonen en werken en voorkomen we dat buurten en de lonen worden ontwricht. Nu profiteren vooral werkgevers en uitzendbureaus terwijl de kosten worden afgewenteld op de samenleving.

Marijnissen stelt voor om werkvergunningen in te voeren voor mensen die hier komen werken. Daarmee voorkomen we dat werkgevers onbeperkt goedkope arbeidskrachten uit het buitenland hierheen kunnen halen voor een laag loon terwijl de winst van de baas hoog is. Op vakantieparken, industrieterreinen maar vooral in wijken waar meer problemen samenkomen worden ze weggestopt. Ongereguleerde arbeidsmigratie leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Nu de discussie over migratie oplaait is het tijd om te stoppen met deze economische migratie.

De SP is niet de enige. Het is ‘dweilen met de kraan open’ stelde de Arbeidsinspectie eerder al. Nu blijkt dat 1 op de 7 uitzendbureaus bewust de wet overtreedt door migranten bijvoorbeeld minder te betalen dan het minimumloon. Het is tijd om de discussie aan te gaan over de onbeperkte arbeidsmigratie ten gunste van het bedrijfsleven.

De SP strijdt al jaren tegen ongereguleerde arbeidsmigratie wat vooral leidt tot uitbuiting. Lees hier wat we eerder al deden. 

Betrokken SP'ers