nieuws

Partijen dienen wet in om kinderarbeid, uitbuiting en slavernij te bestrijden

Jasper van Dijk

Een initiatiefwet van de SP samen met de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Volt en D66 moet misstanden als kinderarbeid, moderne slavernij en milieuschade op internationaal niveau terugdringen. De partijen willen dat bedrijven die actief zijn in Nederland verplicht worden om internationaal met respect voor mensenrechten en milieu te ondernemen. Dat moet bovendien een gelijk speelveld creëren voor het bedrijfsleven, zodat alle bedrijven misstanden gaan opsporen en verhelpen.

Momenteel zijn wereldwijd bijna 50 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij. Het gaat om schrijnende voorbeelden van kleine kinderen die in fabrieken moeten werken en kwetsbare gezinnen die wegens schulden praktisch in een slavenbestaan worden gedwongen, maar bijvoorbeeld ook om bedrijven die grove milieuschade aanrichten. Ook in de ketens van sommige bedrijven die in Nederland actief zijn, of bij hun partnerbedrijven, komen deze misstanden voor. Volgens de wet moeten bedrijven daarom hun keten controleren, daarover transparant rapporteren en wanneer misstanden worden aangetroffen moeten zij deze aanpakken.

Al in 2011 werden er door de VN en OESO regels opgesteld die internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm moesten maken. Dat was echter gebaseerd op vrijwillige inzet, via convenanten. Sommige bedrijven pakten de handhaving voortvarend op, andere bedrijven maakten daar te weinig werk van. Mede daarom legde oud-Tweede Kamerlid Joël Voordewind in 2021 een eerste versie van de Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-wet aan de Raad van State voor en heeft de huidige coalitie de noodzaak voor nationale wetgeving in het coalitieakkoord onderschreven. Na ontvangst van het advies van de Raad van State en de publicatie van het Europese wetsvoorstel is de wet herschreven. De zes partijen dienen de wet vandaag in bij de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Deze wet is keihard nodig. In Qatar vielen meer dan 6000 doden bij de bouw van stadions voor het WK. Ook Nederlandse bedrijven waren daar actief. Met deze wet voorkomen wij moderne slavernij, want Nederlandse bedrijven mogen straks niet meer meewerken aan dit soort praktijken.'

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers