nieuws

Door met de strijd tegen roofinvesteerders die vakantieparken opkopen

Vakantieparken worden op grote schaal opgekocht door investeerders. Recreanten en natuur zijn de dupe. Hoewel de minister de noodzaak tot ingrijpen begint in te zien, gebeurt er volgens de SP nog onvoldoende. Daarom gaat de SP samen met recreantenorganisaties verder met de strijd tegen het opkopen en herstructurering van onze vakantieparken. De SP stelt voor om vakantieparken veel meer te reguleren en om recreanten en de vakantieparken te beschermen. Ook werkt de SP aan een verhalenboek dat de noodzaak tot verbetering duidelijk maakt.

Onlangs gaf de minister in het Kamerdebat aan dat er inderdaad meer moet gebeuren. Hij stelt met de nieuwe actieagenda over vakantieparken aan de slag te gaan en verwacht in het eerste kwartaal van 2023 daarop terug te komen. Hoewel dat eindelijk een stap in de goede richting is, is het in de ogen van de SP te mager. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: "Ik ben blij dat minister de Jonge naar eigen zeggen een 'bekering' heeft ondergaan over dit onderwerp. Maar er gebeurt nog steeds te weinig en het gaat te langzaam. Mensen kunnen niet meer wachten".

We stellen daarom voor om vakantieparken te reguleren door een vergunningstelsel voor gemeenten te organiseren en een opkoopfonds daarvoor in het leven te roepen. Ook roepen we op om de Wet voorkeursrecht gemeenten te wijzigen, zodat deze een voorrangspositie krijgen bij de verkoop van vakantieparken. Recreanten moeten worden beschermd tegen de opkoop van vakantieparken door dit wettelijk vast te leggen, zodat zij zijn beschermd tegen de opkoop van vakantieparken en de herstructurering van vakantieparken, wat betekent dat het park zo wordt aangepast dat er geen ruimte meer is voor de bestaande recreanten.

De massale aankoop van vakantieparken door roofinvesteerders heeft de aandacht van de landelijke politiek en dat is niet zonder reden. De 'verroompottisering' van vakantieparken is een landelijke trend. Grote ketens kopen in rap tempo particuliere campings en vakantieparken op om er vaak ten koste van de natuur luxe resorts van te maken. Op deze wijze ontstaan overal dezelfde soort eenvormige parken zonder lokaal eigenaarschap en zijn zowel recreanten als de natuur de dupe. 

Eerder al overhandigden de Stichting RecreantenRecht, Stichting Recreanten in Actie, Vakantiepark Sandevoerde en Vereniging Parkbelangen Leekstermeer een manifest aan de Tweede Kamer met concrete verbeterpunten, zoals het eerste recht van eerste koop door recreanten, een marktconforme vergoeding bij verplaatsing en een maatschappelijke kosten-baten analyse verplicht te stellen om de impact op bijvoorbeeld natuur, milieu en verkeer te meten. Ook leidde het Rondetafelgesprek Vakantieparken tot het nodige draagvlak hiervoor in de Tweede Kamer.

Betrokken SP'ers