nieuws

Van Nispen: Sociaal notariaat oprichten belangrijk voor toegang tot het recht

Om het recht toegankelijk te maken voor iedereen moet er een ‘sociaal notariaat’ worden opgericht. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Michiel van Nispen in een debat met de minister voor Rechtsbescherming: ‘We hebben een sociaal advocatuur, waarom hebben we eigenlijk geen sociaal notariaat? Ook voor mensen die niet zomaar honderden euro’s kunnen missen kan het natuurlijk belangrijk zijn zaken goed vast te leggen en advies te krijgen. Het recht moet toegankelijk zijn voor iedereen.’

Een notaris kan mensen in tal van zaken bijstaan. Zo kan een notaris mensen adviseren en aktes opstellen, bijvoorbeeld samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en (levens)testamenten. Veel mensen komen slechts in aanraking met de notaris bij de koop en verkoop van hun woning. Waarschijnlijk spelen de hoge kosten daarbij een rol en dat is volgens de SP geen goede zaak.

Van Nispen: ‘De notaris zou bij uitstek de persoon kunnen zijn waar je naartoe gaat als je vooraf dingen goed geregeld wilt hebben, zodat je niet, op een later moment, een advocaat of rechter hoeft in te schakelen met alle bijbehorende emotie, bureaucratie en kosten van dien. Daarom moet de notaris voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Hier ligt een rol voor de overheid. Net als dat we de sociale advocatuur hebben zou er ook een sociaal notariaat moeten komen waar mensen die niet heel rijk zijn en zomaar honderden euro’s kunnen missen in staat worden gesteld voor hen belangrijke zaken te laten beschrijven en aktes op te stellen. Allemaal vanuit de gedacht dat als iemand iets op voorhand goed geregeld heeft, dit toekomstige ellende kan voorkomen.’

 

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers