nieuws

SP voorop in strijd voor zeggenschap over onze energie

Het verkopen van onze energiebedrijven en dit tot een geliberaliseerde markt maken is iets waar de SP altijd tegen heeft gestreden. Energie is een basisvoorziening die in publieke handen zou moeten zijn zodat we democratische controle en zeggenschap hebben over zoiets belangrijks als onze energie. Nu steeds meer mensen hun energierekeningen niet kunnen betalen, gaat de overheid miljarden overmaken aan energiebedrijven. Daar zouden we minimaal zeggenschap voor terug moeten eisen. Het kabinet Rutte 4 houdt heilig vast aan hun geloof in de markt. Mooie eerste stap is dat een voorstel van de SP, ingediend samen met de ChristenUnie, is aangenomen om te bekijken hoe we weer meer zeggenschap over energiebedrijven kunnen krijgen.

De overheid is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van mensen en voor het spreiden van de welvaart. Dit staat zelfs in onze Grondwet. Beiden laat het kabinet Rutte 4 na. Meer dan een miljoen mensen leven in armoede en de tweedeling neemt alleen maar toe. Dit is beschamend in een rijk land als Nederland. Het gaat goed met de economie, de overheid heeft miljarden euro’s extra inkomsten als gevolg van de gestegen prijzen en bedrijven hebben in 23 jaar nog nooit zoveel winst gemaakt.

De SP heeft daarom het voorstel gedaan om de winstbelasting voor grote bedrijven te verhogen en een extra schijf te introduceren voor grote bedrijven die meer dan een miljoen euro winst maken. Zij moeten minimaal zoveel belasting over hun winst betalen als werkende mensen over hun inkomen. Dit geld kunnen we inzetten om direct de kosten voor mensen te verlagen. Daarnaast is de rijkste 1% van Nederland superrijk, zij bezitten ruim een kwart van het totale vermogen in Nederland. Toch vertikt het kabinet het om een miljonairsbelasting in te voeren.

 

Een dag voor de Algemene Politieke Beschouwingen  kwam het kabinet met een half-af briefje met plannen om een energieplafond in te stellen. Maar er is nog steeds veel onduidelijk. Zo vindt het kabinet dat als je in een tochtige tussenwoning woont je minimaal 10% op je verbruik moet besparen om onder het prijsplafond te vallen, maar als je verwarming al laag of zelfs uit stond kan dit natuurlijk helemaal niet. Dit kabinet is wereldvreemd.

Wel is duidelijk dat het kabinet van plan is om vele miljarden euro’s over te maken aan energiebedrijven, zonder daarbij de fundamentele vraag te stellen waarom we publiek belastinggeld overmaken aan bedrijven die het daarna kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Daarom stelden we een verbod op winstuitkeringen aan aandeelhouders voor. Dit voorstel werd door de meerderheid van de Tweede Kamer weggestemd.

Tijdens het debat bleek de totale minachting van dit kabinet als het gaat om onze zorg. Het kabinet presteert het om te zeggen dat er ‘breed draagvlak’ is in de samenleving om te bezuinigen op de verpleeghuizen, waardoor er minder collega’s zijn om het werk te doen. Dat kan niet en dat mag niet. Deze bezuiniging moet van tafel. Ons voorstel hiertoe werd weggestemd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

 

Een motie van wantrouwen hebben we gesteund. Ons vertrouwen in dit kabinet is weg. Met het denken dat de problemen heeft veroorzaakt, ga je de problemen niet oplossen. Dit kabinet gaat de problemen van mensen niet oplossen. De SP blijft binnen en buiten de Kamer strijden voor een eerlijker Nederland.

Verlaag de rekening, pak de winsten!

Ik steun de actie!

Betrokken SP'ers