Groningers in actie voor meer respect

Op vrijdagavond werd tijdens een manifestatie op de Grote Markt het 'eisenpakket voor Groningen' gepresenteerd. Tijdens 9 bijeenkomsten de afgelopen maand zijn door honderden Groningers deze eisen aangedragen. Met dit pakket 'door en voor' gedupeerden willen de initiatiefnemers, waaronder SP-Kamerlid Sandra Beckerman, zorgen voor meer respect voor Groningen.

Beckerman: ‘Dag na dag maakt de parlementaire enquête duidelijk hoe Groningen is gebruikt als wingewest en geld keer op keer boven de veiligheid en het welzijn van Groningers ging. Maar nog steeds is er geen oplossingen voor vele duizenden gedupeerden. Daarom moet de druk op Den Haag worden opgevoerd.’

Het eisenpakket wordt kracht bijgezet met een petitie. Deze kun je ondertekenen, als Groninger of als je de Groningers een warm hart toedraagt, op respectvoorgroningen.nl.

 

Het eisenpakket voor Groningen:

  1. Stop Groningers te zien als tweederangsburgers: Groningen is gebruikt als wingewest. Terwijl er honderden miljarden zijn verdiend worden gedupeerden in de steek gelaten. De schadeafhandeling en versterking verlopen voor huurders en eigenaren nog steeds dramatisch. Dit zorgt voor grote schade aan de gezondheid van gedupeerden. Respect voor Groningen nu!
  2. Crisisaanpak van schade en onveiligheid: De huidige aanpak is gebaseerd op gestold wantrouwen. Er worden miljoenen verkwist om euro’s te besparen op de uitvoering. Stop de verdienmodellen, stop de juridificering. Zorg dat er 1 loket komt voor gedupeerden. Communiceer transparant en geef mensen de regie over hun leven terug. 
  3. Geef complexe zaken prioriteit: De meest complexe zaken staan nu vaak achteraan. Geef prioriteit aan de complexe zaken van monumenteigenaren, ondernemers, boeren en huishoudens met bv meervoudige schades en fundetingsschades. Vergoed alle schades, ook gevolgschades en belast schadeloosstellingen niet. 
  4. Bewijsvermoeden moet juist gehanteerd worden: Na jaren strijd werd wettelijk vastgelegd dat gedupeerden niet langer zelf hoefden te bewijzen dat ze mijnbouwschade hadden. Inmiddels wordt dit bewijsvermoeden weer steeds verder uitgehold. Hanteer het correct ook voor andere mijnbouw en stop de trillingstool.
  5. Leg wettelijk vast dat gaswinning stopt: Alleen wanneer de oorzaak wordt weggenomen kan de ramp in slow motion worden gestopt. Leg daarom wettelijk vast dat de gaswinning per 1 oktober 2023 definitief stopt en zorg dat de ‘Groningse’ problemen niet verplaatst worden naar bewoners boven gasopslagen en kleine gasvelden.
  6. Geef Groninger jeugd toekomst en investeer decennialang: Kinderen groeien op met een groot wantrouwen jegens de overheid. Er moet erkenning komen dat er een generatie opgroeit die in de steek zijn gelaten door de overheid. De overheid moet de komende decennia investeren in toekomstperspectief. 
  7. Geef Groningers macht: Gedupeerden lopen stuk op een machtige overheid als ze hun recht willen halen. Politiek, bestuur en instanties handelen vanuit hun eigen perspectief en zien de menselijke maat over het hoofd. Organiseer tegenmacht voor bewoners! Zorg dat mensen zelf kunnen bouwen aan hun eigen toekomst en dat van hun gebied.

Betrokken SP'ers