nieuws

Opvangcrisis: Tijd voor echte oplossingen

Jasper van Dijk

Het asielbeleid loopt gierend uit de klauwen. Al maanden zien we honderden asielzoekers buiten op de grond slapen. Het aantal ziektegevallen neemt toe, maar ook de onveiligheid voor de omgeving. Deze situatie is mensonterend en moet zo snel mogelijk stoppen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft een Kamerdebat aangevraagd: 'Het nieuwe plan van de regering roept veel vragen op. Het is maar zeer de vraag of hiermee een eind komt aan de opvangcrisis. De regering wil nog dit jaar 7.500 (flex)woningen bouwen voor 20.000 statushouders. Het is zeer onzeker of dit gaat lukken, aangezien dit soort beloftes eerder ook niet uitkwamen. Daarnaast kan het tot verdringing leiden, waarbij andere woningzoekenden hun woning mislopen. Dit moet voorkomen worden. Iedereen die recht op een woning heeft, moet daarin voorzien worden.'

'Voor de aanpak van terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers geldt hetzelfde: het zijn vooral veel mooie woorden. Het is van groot belang dat mensen die geen recht hebben op asiel, daadwerkelijk terugkeren. Dit geldt al helemaal als het om overlastgevende asielzoekers gaat. Tot nu toe faalt het Kabinet hierin en blijven veel uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog in Nederland. In het nieuwe plan van de regering staat eigenlijk niet meer dan “we gaan nog meer ons best doen”. Dat wekt totaal geen vertrouwen.'

De SP zal in het Kamerdebat voorstellen doen om structureel uit de crisis te komen. Daarbij gaat het onder meer om een eerlijke verdeling van vluchtelingen over heel Nederland. We houden rekening met de grootte van steden en dorpen bij het bepalen van het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen. Zoals de SP al veel eerder heeft voorgesteld.

'In essentie is asielbeleid eenvoudig: mensen met recht op asiel verdienen een nette opvang. Mensen die geen recht hebben op asiel moeten vertrekken. Het is duidelijk dat de regering in beide taken volledig faalt. De vluchtelingenopvang is een puinhoop. Het is tijd voor echte oplossingen, voor voldoende opvang, snellere procedures en een effectief terugkeerbeleid.'

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers