nieuws

Van Dijk: 'Verdeel vluchtelingen eerlijker over gemeentes'

De SP wil dat vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over Nederland. SP-Kamerlid Jasper van Dijk presenteert hiertoe vier voorstellen tijdens het begrotingsdebat over asiel. Gemeenten met veel lage inkomens vingen tussen 2005 en 2015 meer dan drie keer zoveel mensen op als gemeenten met veel hoge inkomens. Tijdens de verhoogde instroom in 2015 openden de honderd rijkste gemeenten samen slechts drie nieuwe opvanglocaties, terwijl de honderd armste gemeenten maar liefst 16 locaties beschikbaar stelden.

Van Dijk: 'Het merendeel van de asielzoekers komt terecht in de armste gemeenten. Rijke gemeenten nemen nauwelijks asielzoekers op en blokkeren bovendien plannen om bij te dragen aan de opvang. Dat is funest voor het draagvlak. Met ons plan zorgen we voor een eerlijker en rechtvaardiger verdeling van asielzoekers: niet alleen in Pekela, maar ook in Wassenaar.'

Vier voorstellen om vluchtelingen eerlijker te verdelen:

  1. Vluchtelingen worden voortaan verdeeld op basis van draagkracht van een gemeente. Deze wordt berekend op basis van inwonertal, woningaanbod en het gemiddeld inkomen van een gemeente. Gevolg is dat rijkere gemeenten méér opvang gaan bieden.
  2. Het COA moet bij het zoeken naar een passende opvanglocatie rekening houden met het inkomensniveau van een wijk. Binnen gemeenten wordt voorkomen dat de opvang uitsluitend in achterstandswijken terechtkomt.
  3. Om het draagvlak voor vluchtelingenopvang te behouden, wordt een maximum opvangcapaciteit per locatie ingesteld. In de praktijk geldt nu een minimum van 300 mensen per locatie. De SP draait dit om: er komt een maximum van 300 mensen per locatie.
  4. Om een onverwachte toename van vluchtelingen op te vangen, komt er een noodbuffer aan opvangplekken. Op die manier voorkomen we hoge kosten en het verschijnsel dat nieuwe opvang op een bepaalde locatie wordt doorgedrukt.

Betrokken SP'ers