nieuws

Tijd voor een ander kabinet

Het kabinet weigert om dit jaar nog iets fundamenteels te doen om de koopkracht van mensen te verbeteren. Dit is onacceptabel. Mensen zitten in de knel door de stijgende prijzen. De kosten moeten omlaag. Daarom diende de SP een motie van wantrouwen in tijdens het debat over de voorjaarsnota. “Als dit kabinet niets wil en niets kan doen voor mensen die in de knel komen, dan zullen zij moeten plaatsmaken voor anderen die dit wel kunnen,” zegt SP-leider Marijnissen.

Alles wordt duurder: de energierekening, boodschappen, huren en benzine terwijl de inkomens van mensen niet meestijgen. Terwijl het ontzettend goed gaat met de economie en er gigantische winsten worden gemaakt, weigert dit kabinet om iets te doen aan de hoge kosten voor mensen en de inkomens die niet meestijgen. Marijnissen: “Banken konden binnen een dag worden gered. Het eigen risico kon binnen paar dagen worden bevroren. KLM en grote bedrijven kregen tijdens de coronacrisis direct miljarden steun. Maar nu zou er niets gedaan kunnen worden aan de koopkracht van mensen? Mensen zitten in grote financiële problemen, maar dit kabinet durft zonder schaamte zonder enige oplossing te komen.”

De SP stelt een sociaal noodplan voor om de kosten van de boodschappen, de energierekening, tanken, de huren en het eigen risico aan te pakken. Daarnaast willen we een hoger minimumloon van 15 euro per uur, met daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen. We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten betalen.

Lees hier meer over ons noodplan

 

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers