Succes: Ouders en uithuisgeplaatste kinderen in het toeslagenschandaal binnen 6 maanden herenigen

Er moet een speciale procedure komen om de uithuisplaatsingen van kinderen, die slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal te herzien. 
En gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal die vragen om herziening van het besluit tot uithuisplaatsing van het kind moeten binnen zes maanden - en liefst sneller - allemaal een besluit hebben of dat kan. Het maakt niet uit of de kinderen zogenaamd vrijwillig uit huis geplaatst zijn of verplicht. 
De motie van Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen die daartoe oproept is vandaag met algemene stemming aangenomen, terwijl die eerder nog door minister Weerwind werd ontraden. 
Eerder werd al door vele organisaties de noodklok geluid over de rechtsstatelijke tekortkomingen van het systeem van uithuisplaatsingen. De Kamer constateert nu ook dat die rechtstatelijke tekortkomingen zijn. 

Het gaat om zeker 555 kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal en na een rechterlijke uitspraak uit huis geplaatst zijn en nog steeds uit huis geplaatst zijn. Maar dat is niet de hele groep: er zijn ook kinderen die zogenaamd vrijwillig uithuis geplaatst zijn of wellicht nu om een bepaalde reden niet in beeld zijn.

Marijnissen: 'Het ergste dat je kan overkomen: Getroffen worden door het toeslagenschandaal en je kind wordt uithuisgeplaatst. Vervolgens wil het kabinet maar niet opschieten met het oplossen van dit schandaal. Dat is onvergeeflijk. Goed daarom dat de Kamer vandaag ons voorstel aan heeft genomen om binnen een half jaar zicht te geven op, waar mogelijk, hereniging.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers